Persoonlijk onderwijs: meer time-on-task

/

Twee middelbare scholen-in-oprichting zijn boos op het ministerie. Ze mogen niet van start omdat hun beoogde rekruteringsgebied overlapt met dat van bestaande scholen. Volgens de Wet Voortgezet Onderwijs is een enkele-reistijd van drie kwartier aan­vaardbaar. Het gaat om nieuwe scholen voor mavo/havo/vwo in Kapelle (Zuid-Beveland) en Hardegaryp (Friesland). Maar het ministerie rekent alleen de tijd van station naar station en niet van deur tot deur. Volgens de beide schoolbesturen is dat niet in den haak. Naar hun overtuiging is een basisvoorwaarde voor succesvol leren dat verliestijden krachtig bestreden worden. Leerlingen die dagelijks twee uur moeten forensen: dat is teugelloze tijdverspilling.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Persoonlijk onderwijs: meer time-on-task”

  1. Staatssecretaris Van Bijsterveldt gaat haar afwijzing van de stichtingsaanvraag van beide scholen opnieuw bekijken, meldde zij gisteren in een brief aan de Tweede Kamer. Er zijn namelijk precedenten waarbij wel met de reistijd van deur tot deur gerekend is. Maar inmiddels is er een wetswijziging op komst waarmee deze rekenwijze beëindigd wordt.

  2. De Isaac Beeckman Academie in Kapelle wordt 20/1/2010 feestelijk geopend, bericht CNV-Onderwijs (13/1/2010).