Persoonsgegevens

/

Vroeger dacht je er nooit zo over na, maar tegenwoordig moeten professionals reflecteren op hun beroepsuitoefening. Mag een docent voor het front van de klas de behaalde repetitiecijfers van alle aanwezigen openbaren? En mag de docent de namenlijst met tentamenuitslagen op een besloten elektronische cursusruimte (Blackbord) publiceren, waar dus iedere cursusdeelnemer kennis kan nemen van het cijfer van z’n medestudenten? Volgens Paul Rullmann, portefeuille­houder Onderwijs van het Delftse universiteitsbestuur (9/9/2009), moet dat kunnen. Hij neemt het dus niet zo nauw met moderne opvattingen over privacybescherming, zoals bijvoorbeeld verwoord door deĀ  STLHE (1996): ‘Student grades, attendance records, and private communications are treated as confidential materials, and are released only with student consent, or for legitimate academic purposes, or if there are reasonable grounds for believing that releasing such information will be beneficial to the student or will prevent harm to others.’ De Delftse bestuurder gaat blijkbaar van het romantische idee uit dat de cursusdeelnemers een hechte familie vormen die alles met elkaar delen. Hij miskent hun individuele recht zelf uit te maken wie kennis mag nemen van hun onvoldoende, voldoende of uitmuntende cijfer. En door publicatie op Blackbord te billijken, miskent hij zelfs hun individuele recht zich bij voorrang van de eigen tentamenuitslag op de hoogte te stellen.
Tag: Bescherming van persoonsgegevens

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.