Persvrijheid op school

/

Hoe onafhankelijk is de schoolkrant? Volgens het Model-leerlingenstatuut van de scholierenorganisatie Laks behoort de schoolleiding de vrijheid van meningsuiting te respecteren. De redactie moet opereren binnen de grenzen van het redactiestatuut, maar de schoolleiding is niet bevoegd een nummer van de schoolkrant of een stuk eruit te wijzigen of verschijning ervan te verbieden. Sommige scholen houden echter een slag om de arm: de schoolleiding mag in uitzonderingsgevallen ingrijpen als zij daarvoor zwaarwegende redenen kan opvoeren. Dat gebeurde vorig jaar op het Rhedens Lyceum te Rozendaal (nabij Arnhem). De redactie van de Rheader had een raillerend stuk geplaatst over het ‘bureaucratische’ management op school. De schoolleiding was ontstemd en stelde met onmiddellijke ingang preventief toezicht in, waarmee zij ‘de bevoegdheid [kreeg] plaatsing van artikelen te verbieden’. Een leraar Nederlands, die (naar ik vermoed) als adviseur bij de redactie betrokken was, stuurde een woedende lezersbrief over deze ‘Noord-Koreaanse’ persbreidel, maar plaatsing van die brief werd door de schoolleiding geblokkeerd. En dat was dus regelrechte censuur.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.