Perverse prestatie-indicatoren

/

De scholieren gingen deze week massaal de straat op tegen de 1040-urennorm. Ze protesteren met name tegen de perverse beleidseffecten die de Haagse politiek teweegbrengt. De scholierenvakbond LAKS licht toe: ‘Het ministerie heeft eind 2006 van de Tweede Kamer de opdracht gekregen om streng te controleren op scholen die de minimumgrens voor het aantal lesuren niet halen. Op zichzelf niet vreemd, maar het moet niet zo zijn dat scholen zich gedwongen gaan voelen om de meest belache¬≠lijke oplossingen te bedenken.’ In het Haags handhavingsbeleid worden scholen uitsluitend op de hoeveelheid gemaakte uren en niet op de kwaliteit van hun programma’s en roosters afgerekend. Scholen die niet aan de 1040-urennorm voldoen, krijgen een fikse boete. Doch scholen gaan vrijuit als ze de belangen van de leerlingen met voeten treden om toch maar die norm te halen. Dan verdient een lagere urennorm de voorkeur, ingebed in een evenwichtige set van prestatie-indicatoren.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.