Pesterij: de sleutelbos

/

Mogen minderjarigen in hun relaties met leeftijdgenoten het recht in eigen hand nemen? Dit is een vraag met een dubbele bodem. Een prealabele vraag is namelijk of het rechtssysteem der volwassenen onverkort op minderjarigen van toepassing is. In vorige blogberichten, gewijd aan weerbaarheid tegen pesten, werd een vader opgevoerd die deze vraag ontkennend beant­woordde: als iemand je slaat, moet je terugslaan, ook al is er van noodweer geen sprake. Deze vader postuleert dus dat er voor minderjarigen een informeel rechtssysteem bestaat dat afwijkt van het officiële rechtssysteem der volwassenen.
Ik denk dat vele volwassenen deze vader gelijk geven: conflicten tussen leeftijdgenoten moeten ondershands door henzelf worden opgelost. Het getuigt van zwakheid om er volwassenen bij te halen. En wie dat toch doet, zal vaak bot vangen, want volwassenen houden niet van klikken. Ze vinden dat jongeren hun eigen boontjes moeten leren doppen. Dat geldt eens te meer als het om jongeren gaat die tot één en dezelfde groep behoren. Je verlinkt je groepsgenoten niet maar je lost het samen op, want anders stel je je buiten de groep en mag je voortaan niet meer meedoen.
Vele volwassenen vinden het dus normaal dat hun rechtssysteem opzij wordt gezet en dat jongeren zich in plaats daarvan door het informele rechtssysteem van hun generatie­genoten of van hun groep laten leiden. Althans, volwassenen vinden dat normaal zolang ze de ogen daarvoor kunnen sluiten en hun handen dus in onschuld kunnen wassen. Het pikante van de casus uit mijn vorige blogbericht was dat de vader zelf het rechtssysteem der volwassenen opzij zette en zich openlijk tot het rechtssysteem der jongeren bekende.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Pesterij: de sleutelbos”

  1. In Vlaanderen kunnen pestslachtoffers de hulp inroepen van het lokale of regionale Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB). Bron: Knack.be (1/2/2013).

  2. […] de binnenschoolse jongerenrechtbank voor het karretje van de schoolleiding worden gespannen. In een eerder blogbericht heb ik aannemelijk gemaakt dat er binnen een Herrschaftsverband twee rechtssystemen bestaan. […]