Plagiaat bij Ondernemingsrecht

/

Schrijf een contract voor een bedrijfsovername van BV Klein door BV Chemico (een structuur­vennootschap). De derdejaars Rechten (EUR) volgden het vak Ondernemingsrecht, hadden een paar uur college over bedrijfsovernames gehad en dit was de opdracht-voor-cijfer die ze nu moesten maken. Ze zaten met de handen in het haar. Wat is precies de bedoeling? Mogen we gebruikmaken van bestaande modelcontracten? Ze kregen geen antwoord op hun vragen. Doe je best maar.
Ze leverden hun opdracht in en 200 studenten kregen een nul! Ze hadden namelijk plagiaat gepleegd. Dat wil zeggen: ze hadden zich niet aan de conventies gehouden die voor weten­schappelijke publicaties gelden: zorgvuldige bronvermelding conform de Kluwer-leidraad en aanhalingstekens bij letterlijke tekstontlening. Ze waren dus het slachtoffer geworden van een levensgrote valstrik die door de docenten gespannen was. Weliswaar ging het óók om de finesses van de structuurvennootschap en om het opsporen van modelcontracten die op een dergelijke bedrijfsovername van toepassing zijn, maar de onaangekon­digde crux was dat ze zich aan de wetenschappelijke publicatieconventies hadden moeten houden.
Ik ben benieuwd of het tuchtrechtelijke oordeel van het tentamenteam Ondernemingsrecht onderschreven wordt door de examen­commissie Rechten en door de eventueel daaropvolgende beroepsinstanties. Hadden de studenten in redelijkheid kunnen weten dat hun werkstuk aan de wetenschappelijke conventies moest beantwoorden? Of werden ze door de opdracht veeleer in de rol van een notarisklerk geplaatst, die een ‘customized version’ van een modelcontract moest samenstellen? De notaris zou raar opkijken als de klerk honderden bronvermeldingen en aanhalingstekens in de conceptovereenkomst had opgenomen: dat wereldvreemde letter­knechtje zou per omgaande ontslagen zijn.
Bron: Radio Rijnmond 31/5/2012

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

3 reacties op “Plagiaat bij Ondernemingsrecht”

  1. Erasmus Magazine heeft vandaag op zijn site een update gegeven. Het tentamenteam heeft voor zijn beurt gesproken, want dat is niet bevoegd in tuchtrechtelijke kwesties. De examencommissie bekijkt de beschuldiging van plagiaat en doet daarover binnenkort uitspraak.
    UPDATE II: RTV Rijnmond (31/5/2012) heeft er ook een videofilmpje van gepubliceerd.
    UPDATE III: RTV Rijnmond (1/6/2012) bericht dat de examencommissie uitspraak heeft gedaan: 200 studenten krijgen de gelegenheid de opdracht opnieuw te maken, maar nu met een duidelijker instructie. Blijkbaar is de beschuldiging van plagiaat ongegrond verklaard. Al met al ziet er het naar uit dat er dingen grondig zijn misgegaan bij de de formulering van de opdracht Ondernemingsrecht en bij de beoordeling van de ingeleverde werkstukken. Het zou de faculteit sieren als zij daarvan publiekelijk verantwoording zou afleggen. Zij moet alles in het werk stellen om de beschuldigingen (gedaan aan het adres van haar studenten) te rectificeren die deze week door haar toedoen in de Nederlandse dagbladen zijn verschenen. [Wat me ook uitermate interesseert is welke definitie van plagiaat door de beoordelaars gehanteerd is. Ging het inderdaad om frauduleus pronken met andermans veren? Of verweet men de studenten slechts dat ze hun werkstuk te weinig met oorspronkelijke, eigen veren hadden opgetuigd? Of verdacht men hen van samenwerking bij een opdracht die ze individueel hadden moeten maken? Of hanteerde men een nietszeggende, operationele definitie: van plagiaat is sprake als de digitale plagiaatdetector op rood slaat.]
    UPDATE IV: Ook Erasmus Magazine (4/6/2012) bericht dat studenten een herkansing krijgen omdat de opdracht niet duidelijk genoeg was.

  2. Op het forum van Fok.nl is deze kwestie vanaf 16/5/2012 onderwerp van gesprek geweest.

  3. […] waren en niets wees erop dat dergelijke omissies als fraude zouden worden aangemerkt. Is dit weer zo’n gevalletje van universitaire docenten die de fraude­bepalingen van het Onderwijs- en Examenreglement […]