Plagiaat in commissie

/

Sommige paperopdrachten worden groepsgewijs gemaakt. Hoe moet de examencommissie handelen als een groepspaper bij een digitale plagiaat-scan door de mand valt? Kunnen de groepsleden collectief aansprakelijk worden gesteld voor het feit dat één van hen zich aan plagiaat schuldig heeft gemaakt, terwijl de anderen van niets wisten? Deze vraag werd opgeworpen in een oude discussiedraad (30/5/2011) die onlangs op het Fok-forum heropend werd. Het is onbevredigend dat iemand voor plagiaatsfraude gestraft zou worden als hem of haar niets te verwijten valt. In de Regels en Richtlijnen (artikel 19) van een facultaire examencommissie trof ik de volgende bepaling aan: ‘Indien bij groepswerk plagiaat wordt geconstateerd, wordt het plagiaat aan ieder van de groepsleden in gelijke mate toegerekend. Op het groepslid berust de bewijslast van het tegendeel.’ Maar hoe komen gedupeerde studenten te weten wat als bewijs van onschuld aanvaard wordt? In de bijlage worden drie casussen samengevat die in de Fok-discussie aan de orde werden gesteld.
Lees ook de bijlage (PDF)

Wil je reageren op dit blogbericht? Schrijf dan een reactie op je eigen site en stuur een trackback naar https://onderwijsethiek.nl/onderwijs/plagiaat-in-commissie/trackback/ of stuur je reactie per e-mail en vermeld daarbij de permalink van ons bericht (HTML-codes zijn toegestaan).

Eén reactie op “Plagiaat in commissie”

  1. Wat zijn eigenlijk de voordelen van groepsgewijze boven individuele paperopdrachten, behalve dan dat het de docent nakijkwerk scheelt?