Plasterk: het nieuwe leren
en de nieuwe gestrengheid

/

Woensdag gehaktdag. Jaarlijks op de derde woensdag van mei legt de regering ver­antwoording af over het gevoerde beleid. Elk ministerie, dus ook OCW, brengt op die dag zijn jaarverslag uit en de Rekenkamer publiceert tezelfdertijd haar commentaar daarop. Ook stuurt het kabinet een algemene Verantwoordings­brief naar het Parle­ment, aan de hand van de zes pijlers van het regerings­programma 2007-2011.
Gisteren debatteerde de Tweede Kamer daarover. Dat was voor PvdA-minister Plasterk een mooie aanleiding om het OCW-beleid nog eens kernachtig in een krante­artikel samen te vatten. Maar misschien had hij ook electorale bedoe­lingen: bij de verkiezingen, volgende week, is het voor de PvdA erop of eronder.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

3 reacties op “Plasterk: het nieuwe leren
en de nieuwe gestrengheid”

 1. Update 1: Het idee van de Nieuwe Gestrengheid kan niet geheel worden afgedaan als een gelegenheidspraatje in het kader van de PvdA-campagne rond de Europese verkiezingen. Want ook bij de kamerbehandeling van de OCW-begroting 2009 bracht hij dat idee al ter sprake in de Tweede en in de Eerste Kamer.
  Update 2: Wellicht heeft minister Plasterk zich laten inspireren door het boek Meesterschap in Spiegelbeeld (2007) van dr. Ewald Mackay, docent aan de christelijke hogeschool Driestar Educatief te Gouda. In het Reformatorisch Dagblad (15/10/2007) schrijft Mackay: ‘Ik hoop bovenal dat er een omslag in de [onderwijs-]cultuur komt. (…) [O]nze jongeren (…) tonen (…) steeds vaker agressie en respectloosheid jegens leraren. De oorzaak hiervan is de opvoedende generatie zelf met haar eindeloze permissiviteit (?alles moet kunnen?) die men tolerantie noemt, maar die ik gesublimeerde onverschilligheid noem. Moderne permissiviteit leidt niet tot beschaving; liefdevolle gestrengheid en innerlijke kracht doen dat wel.’ Maar dat adjectief liefdevolle is dan door Plasterk geschrapt, terwijl dat voor Mackay vermoedelijk essentieel is (de christelijke leraar als plaatsbekleder van de Rechtvaardige én Barmhartige Oppermacht).
  Update 3: En dat is nou juist waar commentatoren na lezing van Plasterks uitlatingen over vallen. Zij hekelen dat hij met zijn Nieuwe Gestrengheid zo’n duistere term introduceert, gespeend van verhelderende en nuancerende adjectieven (Het Zoet & Het Zuur, Wiswijzer, Met het Oog op Morgen + radio-interview).
  Update 4: Andere commentatoren beschouwen De Nieuwe Gestrengheid als een holle frase, gezien het feit dat het ministerie onvoldoende weerwerk geeft tegen Het Nieuwe Leren in het competentiegerichte MBO (Docent V.O., Nieuwslog).

 2. Ook Rob Knoppert (7/6/2009) zet (in NRC-Handelsblad) kanttekeningen bij de uitlatingen van minister Plasterk, waarmee deze zich van het ‘ontplooiingsmodel’ distantieert. En evenzo Sake van der Wall (6/6/2009).

 3. Wie wind zaait, zal storm oogsten. Heeft Plasterk met zijn ambigue uitlatingen (De nieuwe Gestrengheid) krachten ontketend die moeilijk in de hand zullen kunnen worden gehouden? Het artikel van de NRC-redacteuren Japke-d Bouma en Derk Walters (8/6/2009) klinkt nogal stormachtig. De Nieuwe Gestrengheid gaat bij hen de kant op van ‘gestrengere’ bewaking van Het Niveau van de gediplomeerden, zo lijkt het.
  Enkele dagen eerder (NRC 6/6/2009) pikte Astrid Boon een ander graantje mee: nieuwe gestrengheid betekent volgens haar dat leraren ordeverstoring in de klas niet moeten tolereren en dat ordeverstoorders lik op stuk moeten krijgen (niet de klas uitsturen maar arbeidsintensieve straftaken ten laste van hun vrije tijd opleggen).