Politieke emoties op school (III)

In januari werden vanuit de PvdA-fractie Kamervragen gesteld over ‘de aanpak van radicalisering en de handelings­verlegenheid van scholen om de actualiteit naar aan­leiding van de gebeurtenissen in Parijs bespreekbaar te maken in de klas’. Begin deze week werden die vragen beantwoord. Daarnaast heeft OCW een Kamerbrief gepubliceerd over de rol van het onderwijs in de aanpak van radicalisering en over de overheids­maatregelen om onderwijsinstellingen daarbij te ondersteunen. Het ministerie onder­scheidt drie actielijnen: een repressieve, een curatieve en een preventieve. De dagbladen berichtten dinsdag vooral over de repressieve lijn. Scholen kunnen een training aanvragen waarin de deelnemers ‘signalen van radicalisering adequaat (leren) herkennen om deze indien nodig door te kunnen geven aan de gemeente en de politie.’ De curatieve actielijn betreft lichtere interventies om radicaliserende leerlingen bij te sturen en de sociale veiligheid op school te bevorderen. En met de preventieve lijn bedoelt OCW de burgerschapsvorming waarin leerlingen en studenten op een open manier leren discussiëren over hun normen en waarden. Maar er zijn ook kritische geluiden over de beperkte reikwijdte van de voorgestelde maatregelen: deze drie actielijnen vereisen een bredere pedagogische inbedding.
Lees verder … (PDF)

5 reacties op “Politieke emoties op school (III)”

  1. “Met gepaste tegenzin?” sneerde ik in de richting van minister Bussemaker. Ik doelde op Parijse uitlatingen van de minister: Nederland heeft volgens haar een voorsprong op andere landen als het gaat om de begeleiding van leerlingen die mogelijk radicaliseren (Telegraaf 17/3/2015). Met dit enthousiasme over haar curatieve en repressieve actielijn heeft zij haar handtekening onder de Verklaring (waarin een preventieve actielijn voorop wordt gesteld) danig afgezwakt. Zij tapt uit een ander vaatje dan haar Vlaamse collega Crevits (HLN 17/3/2015).

  2. In een Kamerbrief over hun inspanningen op het gebied van de burgerschapsvorming (29/4/2015) trachten de bewindslieden van OCW hun preventieve actielijn nader toe te lichten.

  3. De staatssecretaris heeft laten onderzoeken in hoeverre leraren het moeilijk vinden beladen maatschappelijke onderwerpen in de klas in discussie te brengen (1/7/2015).