Politieke emoties op school (III)

/

In januari werden vanuit de PvdA-fractie Kamervragen gesteld over ‘de aanpak van radicalisering en de handelings­verlegenheid van scholen om de actualiteit naar aan­leiding van de gebeurtenissen in Parijs bespreekbaar te maken in de klas’. Begin deze week werden die vragen beantwoord. Daarnaast heeft OCW een Kamerbrief gepubliceerd over de rol van het onderwijs in de aanpak van radicalisering en over de overheids­maatregelen om onderwijsinstellingen daarbij te ondersteunen. Het ministerie onder­scheidt drie actielijnen: een repressieve, een curatieve en een preventieve. De dagbladen berichtten dinsdag vooral over de repressieve lijn. Scholen kunnen een training aanvragen waarin de deelnemers ‘signalen van radicalisering adequaat (leren) herkennen om deze indien nodig door te kunnen geven aan de gemeente en de politie.’ De curatieve actielijn betreft lichtere interventies om radicaliserende leerlingen bij te sturen en de sociale veiligheid op school te bevorderen. En met de preventieve lijn bedoelt OCW de burgerschapsvorming waarin leerlingen en studenten op een open manier leren discussiëren over hun normen en waarden. Maar er zijn ook kritische geluiden over de beperkte reikwijdte van de voorgestelde maatregelen: deze drie actielijnen vereisen een bredere pedagogische inbedding.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

5 reacties op “Politieke emoties op school (III)”

 1. “Met gepaste tegenzin?” sneerde ik in de richting van minister Bussemaker. Ik doelde op Parijse uitlatingen van de minister: Nederland heeft volgens haar een voorsprong op andere landen als het gaat om de begeleiding van leerlingen die mogelijk radicaliseren (Telegraaf 17/3/2015). Met dit enthousiasme over haar curatieve en repressieve actielijn heeft zij haar handtekening onder de Verklaring (waarin een preventieve actielijn voorop wordt gesteld) danig afgezwakt. Zij tapt uit een ander vaatje dan haar Vlaamse collega Crevits (HLN 17/3/2015).

 2. De dialoog met allochtone leerlingen moet aanknopen bij datgene wat hun bezighoudt, zoals sociale uitsluiting (RTL Nieuws 28/3/2015).
  UPDATE I: Blijf het gesprek zoeken, stelt de Hogeschool Rotterdam (Science Guide 31/3/2015).
  UPDATE II: Kamerlid Jadnanansing (PvdA) stelt Kamervragen n.a.v. het RTL-verhaal (3/4/2015).
  UPDATE III: Haar Kamervragen zijn beantwoord (19/5/2015), evenals die van de SP (22/5/2015).

 3. De National Union of Teachers (U.K.) trekt aan de bel (Daily Telegraph 6/4/2015, Guardian 6/4/2015). Door de curatieve en repressieve actielijn worden leraren en leerlingen belemmerd om gevoelige onderwerpen in discussie te brengen.
  UPDATE: Jongeren die pro-Palestijnse opvattingen uiten, worden lastiggevallen door antiradicaliseringsmedewerkers (AlJazeera 23/7/2015).

 4. In een Kamerbrief over hun inspanningen op het gebied van de burgerschapsvorming (29/4/2015) trachten de bewindslieden van OCW hun preventieve actielijn nader toe te lichten.

 5. De staatssecretaris heeft laten onderzoeken in hoeverre leraren het moeilijk vinden beladen maatschappelijke onderwerpen in de klas in discussie te brengen (1/7/2015).