Politieke emoties op school (V)

/

Vorige week publiceerde het Algemeen Dagblad (6/5/2016) een artikel over extremistische opvattingen van scholieren. Bijvoorbeeld over vluchtelingen dan wel gelukszoekers, over emancipatie dan wel verdorvenheid van seksuele minderheden, of over terroristen dan wel vrijheidsstrijders van allerlei pluimage. De aanleiding is een onderzoeksrapport dat het Amsterdamse adviesbureau Diversion onlangs heeft uitgebracht over de burgerschaps­vorming in het basis- en voortgezet onderwijs: hoe trachten leraren om te gaan met maatschappelijke onderwerpen die gevoelig liggen en die bij scholieren tot radicalisering en polarisering kunnen leiden? Het bureau Diversion heeft een aanpak ontwikkeld die gebaseerd is op dialoog tussen leerlingen (peer education). Bij de burger­schaps­vorming van leerlingen hanteert men als principe dat hun vrijheid van meningsvorming en vrijheid van menings­uiting gerespecteerd moet worden. Men verwerpt dus het idee dat leraren als politieagent moeten optreden om extremistische opvattingen te bestrijden.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.