Poolse leerlingen op Nederlandse scholen

/

1. Mogen kinderen van arbeidsmigranten, afkomstig uit de Europese Unie, gratis naar school? Ja, maar deze allochtone leerlingen moeten wel zo snel mogelijk Nederlands leren, eventueel via een schakelklas, want Nederlands is in principe de enige voertaal op Nederlandse scholen.
2. Moet de Nederlandse overheid bevorderen dat ze zich tevens bekwamen in de beheersing van hun moedertaal? Ja, zegt de Europese richtlijn 77/486/EEG, die sinds 1977 van kracht is: het gastland neemt ‘in samenwerking met (het herkomstland), passende maatregelen om te bevorderen dat, in coördinatie met het normale onder­wijs, onderwijs in de moedertaal en de cultuur van het (herkomstland) wordt ver­strekt.’ Maar de Nederlandse overheid doet daar niets aan. En het Kabinet heeft onlangs zijn standpunt nog eens op papier gezet: die richtlijn moet worden afgeschaft, want allochtone ouders (of hun herkomstlanden) moeten zelf maar voor buitenschools moedertaalonderwijs zorgen, als ze dat belangrijk vinden.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Poolse leerlingen op Nederlandse scholen”

  1. Tinus van Lieshout schreef een artikel in het Eindhovense Dagblad (15/1/2009). Hij is verbonden aan de Noord-Brabantse stichting Palet, die de integratie en emancipatie van allochtonen wil bevorderen. Hij houdt een warm pleidooi dat middelbare scholen hun allochtone leerlingen in de gelegenheid stellen hun moedertaal (c.q. de officiële voertaal van hun land van herkomst) in hun vakkenpakket op te nemen. ED-lezer Toon van der Ven is daar een groot voorstander van; hij verwijst naar het onderwijsbeleid in Groot-Brittannië en Zweden.