Pre-teaching

/

We hebben het over een variant van bijspijkeronderwijs. Op de website instructiegemist.nl wordt uitgelegd wat het betekent: ‘(pre-teaching is dat je) het kind voorafgaand aan de les instructie geeft over de les die gaat komen. Hierdoor hoort de leerling de uitleg (…) tweemaal.’ De website, oorspronkelijk bestemd voor zieke leerlingen, hoort bij het afstandsonderwijs van de basisschool Noorderlicht in Den Bosch. Met behulp van pre-teaching zorgen de leerkrachten dat de aan huis gekluisterde kinderen hun achter­standen sneller kunnen inhalen zodra ze weer terugkomen op school.
De gewestelijke overheid in Vlaanderen (3/4/2020) introduceert pre-teaching als leidend principe voor het afstandsonderwijs dat scholen in verband met de coronacrisis aanbieden. Daarbij worden twee randvoorwaarden voorgesteld:
a) ‘De leertijd van leerlingen mag maximaal de helft bedragen van de werkelijke leertijd in de klas. Want online zelfstandig leren is een pak intensiever dan les krijgen in de klas. D.w.z. dat leerlingen 3 tot maximaal 4 uur per dag aan het werk zijn voor school.’
b) ‘Druk (de ouders) op het hart dat hun rol bestaat uit de juiste context creëren om hun kind te laten leren en dat ze dus geen “vervang-leraren” zijn.’ ‘Beperk (hun) actieve betrokkenheid (…) bij de opdrachten van hun kind tot maximaal 2 uur per week en hou ook daarbij rekening met (hun on-)mogelijkheden.’ En ‘beperk ook de tijd die ouders moeten stoppen in effectieve instructie of begeleiding.’
Advies: maak voor alle zekerheid even een pdf-print van dit doortimmerde Vlaamse overheids­document.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

3 reacties op “Pre-teaching”

  1. Gisteren (3/4/2020) verscheen ook op de website van het Nederlandse onderwijsministerie een document Stand van zaken Onderwijs op afstand tijdens de coronacrisis. Het gaat onder andere over voorzieningen die t.z.t. moeten worden aangeboden voor kinderen die door de coronalockdown achterstanden hebben opgelopen. Daarin zie je dat de Vlaamse definitie van het probleem subtiel verschilt van de Nederlandse. Die Vlaamse kinderen hebben ten gevolge van de lockdown geen achterstanden opgelopen, maar ze hebben tijdens de lockdown onvoldoende voorsprong opgebouwd. In het Vlaamse gelijkekansenbeleid wordt het probleem dus niet op de kinderen afgewenteld.

  2. Het blogbericht begon met een definitie van pre-teaching. De kern ervan is instructie-vooraf. Maar het woord instructie kan tot misverstanden leiden. Een beter woord, denk ik, is leerervaringen. Deze kunnen worden opgeroepen door onderwijsactiviteiten van de leraar, maar ook bijvoorbeeld door kennis te nemen van leerzame teksten, door oefeningen (leerzame activiteiten) of simpelweg door te verkeren in een leeromgeving (een omgeving waar je iets van opsteekt).

  3. Wat is precies het gevolg voor [Nederlandse] scholen die door (tijdelijke) sluiting wellicht niet meer aan de urennorm voor dit jaar voldoen? Minister Slob stelt, in antwoord op deze Kamervraag van de SP (3/4/2020), dat po- en vo-scholen nog steeds aan de urennorm behoren te voldoen, maar dat er in dit uitzonderlijke geval sprake is van overmacht, als ze door de sluiting niet in staat zijn om voldoende onderwijstijd aan te bieden of het minimale aantal dagen onderwijs te verzorgen (189 dagen per schooljaar). Maar ze worden dan in elk geval afgerekend op hun inspanningsverplichting, ervoor te zorgen dat leerlingen zo min mogelijk achterstanden oplopen.
    UPDATE: Zo’n juridiserende benadering roep de behoefte aan deskundige juridische hulp wakker. Het bedrijf Lexlumen springt in dat gat met een webinar. Kost slechts 79 euro.