Preventie van gedragsproblemen op school

/

De Onderwijsraad heeft een advies uitgebracht over leerlingen met gedrags­problemen: hoe kan de school daarmee omgaan? Gelukkig besteedt de raad tevens ruime aandacht aan de preventie van gedragsproblemen: hoe kan de school gedrags­problemen voorkomen? Dat is een verfrissende vraag. De vier sleutelwoorden zijn:
a) UITDAGING. Schep een positief leerklimaat met uitdagende maar haalbare taken; toon waardering voor geleverde inzet en geef constructieve feedback; bevorder succes en wees bedacht op faalangst.
b) STRUCTUUR. Schep een leeromgeving die de leerling houvast geeft; wees helder in het communiceren van doelen, taken en verwachtingen; zorg voor afwisseling maar vermijd overprikkeling.
c) ZELFREGULERING. Zorg dat de leerling vat krijgt (en houdt) op het eigen leerproces; betrek hem of haar bij de evaluatie en planning van eigen handelen.
d) VEILIGHEID. Bied een veilige leeromgeving; handel professioneel en bejegen de leerling met respect; schep een persoonlijke band met de leerling en behandel hem of haar als mens.
Dit rijtje spreekt mij aan, maar ik zou er nog een vijfde item aan willen toevoegen:
e) CUSTOMER VALUE. Garandeer in het leercontract een leeropbrengst die naar redelijke maatstaven opweegt tegen de bedongen tijdsinvestering (school-, forens- en huiswerktijd).
Bron: Adviesrapport Onderwijsraad (par. 3.4 t/m 3.6 en bijlage B3.1 + B3.2).

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Preventie van gedragsproblemen op school”

  1. Op 16/2/2010 heeft staatssecretaris Dijksma een schriftelijke reactie gegeven op het advies van de Onderwijsraad.

  2. In een volgend advies van de Onderwijsraad wordt nog een sleutelwoord toegevoegd:
    f) EDUCATIEF PARTNERSHIP. Behandel de ouders als educatieve partner en onderhoud een goede relatie met hen.