Privacy op school

/

Is er geen geschreven regel waarin staat dat docenten de resultaten van hun leerlingen niet bekend mogen maken aan andere leerlingen, vraagt Droom­vangertje zich af (FOK 3/11/2015). Ja, die regels bestaan wel degelijk, maar ze zijn heel algemeen geformuleerd. Zo denkt men ten onrechte dat ze met name schriftelijke openbaarmaking via internet of intranet betreffen. Maar de wettelijke privacybescherming strekt zich tot elke vorm van openbaarmaking uit, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de ouders. Vanaf zestienjarige leeftijd is de toestemming van de leerling zelf vereist en vanaf achttien jaar mogen zelfs ouders niet zonder diens toestemming over schoolvorderingen ge├»nformeerd worden. Het meest informatief is het voorlichtings­rapport van Tina van der Linden (SURF 2012). Maar waarom laat het CPB, onze nationale privacywaakhond, het achterste van zijn tong niet zien? En waarom heeft de scholierenbond LAKS daarover geen bepalingen opgenomen in zijn Model-Leerlingenstatuut? Zelfs een algemene bepaling over de professionele geheim­houdingsplicht ontbreekt.
Zie ook: Privacy in 10 stappen (2015), Privacy in het mbo (2015), Onderwijs­ethiek.nl (3/2/2011, 1/6/2011)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.