Proefdieren in het biologiepracticum

Dode gewervelde en ongewervelde dieren worden op biologiepractica van Nederlandse middelbare scholen gebruikt, ongeacht de vraag of deze mede voor educatieve of researchdoeleinden gekweekt, gefokt of gevangen zijn. Het ministerie van OCW is niet bereid iets daartegen te doen, zegt de staatssecretaris in antwoord op kamervragen van de Partij voor de Dieren. In 2006 meldde het ministerie op eerdere vragen van Groen Links dat scholen geen levende proefdieren gebruiken. Althans, ze mogen niet zonder vergunning met levende gewervelde dieren werken en die vergunning krijgen ze niet. Maar levende ongewervelde dieren mogen zonder vergunning door scholen gebruikt en verbruikt worden, en daar wil het ministerie evenmin iets aan doen.
Lees verder … (PDF)

3 reacties op “Proefdieren in het biologiepracticum”

  1. Vandaag zijn aanvullende kamervragen door het ministerie beantwoord, ditmaal door minister Plasterk zelf. Het ministerie volhardt in zijn bewering dat scholen uitsluitend met dood diermateriaal van de rattenvanger, de slager of de visboer werken. Dus niet met materiaal dat bijvoorbeeld door de Stichting Praktisch Biologie Onderwijs is aangeleverd, waaronder fruitvliegjes en andere levende ongewervelde dieren?