Profielwerkstuk als soloproject

/

De Tweede Fase havo/vwo, het zogenaamde Studiehuis, is bedoeld als voor­portaal voor het hoger onderwijs. Een wettelijke diploma-eis is dat leerlingen een Profielwerkstuk maken over een zelfgekozen onderwerp. In principe kost dat tachtig uur. Het cijfer telt mee voor het schoolexamen.
Op de school van Roflsaurus moet het werkstuk in principe in tweetallen worden gemaakt (Scholieren.com 14/3/2016). Maar van­wege zijn autisme heeft hij daar slechte ervaringen mee: in 5-havo kreeg hij samen met zijn partner een onvoldoende. Hij is in­middels opgeklommen naar 5-vwo en moet nu opnieuw een projectplan opstellen. Hij geeft de voorkeur aan een soloproject, maar de jaarcoördinator wenst hem daarin niet tegemoet te komen. Overigens blijkt noch uit het lokale examenprogramma (PTA) noch uit enig ander document van zijn school dat het verboden zou zijn het profielwerkstuk in je eentje te maken.
Leraar Zilli (Ouders Online 19/8/2013) stelt dat zulke conflicten voortkomen uit het taakuren­beleid van de school. Hij/zij krijgt vijf taakuren voor het be­geleiden en beoordelen van een duoproject en slechts zes taakuren voor twee soloprojecten. Maar volgens Zilli moet je het PTA zorgvuldig lezen: solo­projecten zijn toegestaan tenzij ze in het PTA verboden zijn en zelfs in dat laatste geval kan men zich nog afvragen of zo’n verbod juridisch door de beugel kan.
Aan een voorkeur voor een soloproject kunnen verscheidene argumenten ten grondslag liggen:
a) Keuzevrijheid: mijn potentiële partners zijn niet geïnteresseerd in het onderwerp dat ik gekozen heb.
b) Beginniveau: ik weet al veel meer van het onderwerp dan mijn potentiële partners.
c) Flexibele planning: het project moet worden opgezet, uitgevoerd en afgerond in het tijdsbestek tussen mei en januari, dus parallel aan het overige pro­gramma van het school­examen en deels in de zomervakantie; het geeft dan extra stress als je de planning ook nog op die van een partner moet afstemmen.
d) Prestatieniveau (bv. in geval van autisme): naar mijn ervaring doet samen­werking afbreuk aan mijn uiteindelijke cijfer; in een soloproject kan ik dus beter laten zien wat ik waard ben.
e) Afbreukrisico: ik wens niet het risico te lopen dat mijn partner halverwege het project moet afhaken doordat hij/zij niet bevorderd wordt naar het eind­examenjaar of dat we de inlever­deadline niet halen door wanprestatie van zijn/haar kant.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.