Propaganda in de klas (II)

/

Verleden dinsdag maakten de eerstejaarsstudenten Filosofie (UU) het deeltentamen Propositielogica. Om te beginnen moesten ze vier huis-tuin-en-keuken uitspraken omzetten in de wiskundige symbolentaal van de propositielogica. Bij het opstellen van deze vierledige tentamenvraag hebben de docenten vermoedelijk heel wat afgelachen. Het waren namelijk negatief geladen uitspraken over het gedachtengoed van FvD-leider Thierry Baudet. Ze komen kennelijk uit de eigen koker van de docenten, want ze gaan niet vergezeld van een bronvermel­ding. De Vrije Student, een tweepersoons fractie in de Universiteitsraad, heeft geprotesteerd tegen deze tentamenvraag (DUB 3/3/2020, DDS 4/3/2020). Naar mijn oordeel hebben de tentamenmakers inderdaad onprofessioneel gehandeld:
1. Het is niet onaannemelijk dat sommige tentamendeelnemers door deze frontale aanval op hun politieke partij van hun stuk zijn gebracht en dat ze ten gevolge daarvan slechter hebben gepresteerd op dit deeltentamen. De examencommissie zou hun des­gevraagd een extra her­kansing moeten toekennen.
2. De docenten hebben bij het afnemen van het deeltentamen één bepaalde politieke partij in een kwaad daglicht gesteld, terwijl het onderwerp van de cursus daartoe geen aanleiding gaf. Ze hebben dus hun gezag als docent misbruikt voor het bedrijven van politieke (anti-)propa­gan­da, vergelijkbaar met een docent die de wanden van zijn klaslokaal volhangt met posters om zijn persoon­lijke overtuigingen uit te dragen.
Zie ook op Onderwijsethiek.nl: 23/7/2010, 25/7/2010, 16/9/2011, 13/5/2018

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

3 reacties op “Propaganda in de klas (II)”

  1. In de Declaration on professional ethics (2004) van Education International wordt uitgelegd wat er mis is in de eerste vraag van het deeltentamen: Educational personnel shall ensure that the privileged relationship between teacher and student is not exploited in any way, particularly in order to proselytise or for ideological control.
    Dit gebod vindt zijn grondslag onder meer in de vrijheid van meningsvorming die is neergelegd in artt. 12/13 van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Verder kan uit de wetsgeschiedenis van de Wet Hoger Onderwijs worden opgemaakt dat de academische vrijheid die studenten toekomt, tevens de vrijwaring van indoctrinatie omvat.
    Naschrift: De verwijzing naar artikel 12 van het Verdrag inzake de rechten van het kind is misplaatst. In een volgend blogbericht (26/7/2020) tracht ik de vrijheid van meningsvorming beter te funderen.

  2. Het onderhavige protest van De Vrije Student staat niet op zichzelf. Het behoort tot een Anglo-Amerikaanse politieke trend die door The Guardian (10/3/2020) McCarthyism wordt genoemd, verwijzend naar de communistenjacht o.l.v. senator Joseph McCarthy anno 1950-1954. De hedendaagse protesten zijn gebaseerd op de uitgangsstelling dat het universitaire onderwijs een bolwerk van De Linkse Kerk is, waar de studenten geïndoctrineerd worden met verderfelijk links gedachten­goed. Zie ook Elsevier Weekblad (4/3/2019).
    Het is dan ook niet zo slim van de Utrechtse faculteitsbestuurders Geesteswetenschappen dat ze geweigerd hebben het protest van De Vrije Student serieus in behandeling te nemen. Want dit keer ging het om een gegronde klacht, die je niet als een loze flodder mag afdoen.

  3. […] beschreef ik een incident met het deeltentamen Propositielogica aan de Utrechtse universiteit (8/3/2020). De docenten wilden eens leuk doen met hun tentamenopgaven en poneerden negatief geladen […]