Protocol Sociale Media

/

Het is leerlingen, ouders en medewerkers van onze school ten strengste verboden teksten (en beeld- of geluidsmateriaal) op internet te publiceren die de grenzen van het fatsoen overschrijden en/of die leerlingen, ouders, medewerkers, of de school als geheel, schade kunnen toebrengen. Dat staat, kort samengevat, in het Modelprotocol Sociale Media dat is opgesteld door de Besturenraad (8/12/2011), in aansluiting op een eerder Protocol van CNV-Onderwijs (2/11/2011). Deze drastische inperking van de grondwettelijke vrijheid van meningsuiting heeft tot nu toe weinig ophef ver­oorzaakt. Inhakend op een Volkskrantartikel van verleden zaterdag, sloeg Willem Karssenberg (11/12/2011) de spijker op z’n kop: Nederland trekt 6 miljoen euro uit om de internetvrijheid van cyberactivisten in autoritair geregeerde landen te bevorderen (en de EU zet er jaarlijks 125 miljoen bovenop), maar niemand maakt zich druk om de internetvrijheid van kritische leerlingen en leraren in autoritair bestuurde Nederlandse scholen te waarborgen. De juristen van de Besturen­raad moeten hun huiswerk overdoen.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

4 reacties op “Protocol Sociale Media”

  1. Besturen­raad moet huiswerk overdoen…

    De juristen van de Besturen­raad moeten hun huiswerk overdoen. Dat is de conclusie die Wes Holleman trekt in een uitgebreid bericht op onderwijsethiek.nl waarin hij mijn spontane verontwaardiging over het modelprotocol een gedegen voedingsbodem geeft d…

  2. Social Media Wijs (17/1/2012) heeft een Positief Social Media Protocol opgesteld.

  3. Een Amerikaanse brugklasser is gestraft door haar school (The Telegraph 11/3/2012). Volgens een schoolgenoot had ze namelijk op Facebook over seks geschreven en tevens had ze zich op Facebook kritisch uitgelaten over haar school. Ze werd uit de klas gehaald en moest haar wachtwoord opbiechten, waarna mensen van school en van de politie zich toegang verschaften tot haar account. De ouders van het meisje hadden daartoe geen toestemming gegeven. De postings waren niet binnen schooltijd gedaan en er was evenmin gebruik gemaakt van schoolapparatuur. De American Civil Liberties Union (ACLU) heeft een rechtszaak aangespannen. Haar vrijheid van meningsuiting en haar privacy zijn aangetast. Het is niet de eerste keer dat onderwijsinstellingen of werkgevers wachtwoorden en inzage eisen tot de sociale media accounts van hun leerlingen, studenten of aspirant-werknemers.

  4. […] hebben gedaan (The Fire 31/3/2021, EdWeek 1/4/2021). Zie ook: Protocol Sociale Media (13/12/2011), Protocol Sociale Media II (2/1/2014), Modelprotocol Sociale Media (Verus, maart […]