Psychische aandoening

/

Mag een leraar in de klas de stelling poneren dat homo’s aan een psychische aandoening lijden? Dat is zo’n beetje de vraag die door journalist Wim Schluter wordt opgeworpen in De Stentor (2/3/2011). Het gaat om een concrete casus op school: mag een leraar tegenover zijn leerlingen beweren dat homo’s ziek zijn? Deze week heeft Achmed Marcouch (PvdA) daar kamervragen over gesteld. Hij vindt het een verwerpelijke kwalificatie die naar discriminatie riekt. Ik weet het niet.
(a) Mag een biologieleraar de wetenschappelijke stelling verdedigen dat homo’s ziek zijn? Ja, mits hij heeft uitgelegd wat er in de (humane) biologie zoal onder gezondheid en ziekte wordt verstaan, hoe ziekte door hemzelf gedefinieerd wordt en op welke gronden hij meent dat homoseksualiteit binnen die definitie valt.
(b) Mag een leraar Geschiedenis terloops in de klas de mening verkondigen dat homo­seksualiteit een psychische aan­doening is? Hij doet maar. Het is een vrij onschuldig vooroordeel, dat noch bewezen noch ontkracht kan worden. Het wordt pas bedenke­lijk als hij erbij zegt dat homo’s volgens hem beklagenswaardige misbaksels zijn; dat ze aan hun Schepper verplicht zijn zich voor deze ziekte te laten behandelen; dat ze hun ziekelijke neigingen behoren te bedwingen; dat homoseksualiteit een besmette­lijke ziekte is; of dat een samenleving ziek is als zij homoseksualiteit toelaat. Pas dan beginnen zijn uitlatingen op discriminatie te lijken.
(c) Mag diezelfde leraar Geschiedenis zijn leerlingen de mond snoeren als ze hem verzoeken zijn mening te verduidelijken of als ze daarover met hem in discussie willen gaan? Nee, wie kaatst moet de bal verwachten. Hij moet erkennen dat hij slechts een persoonlijke mening heeft geuit, hij moet desgevraagd zijn mening toelichten, en hij moet zijn leerlingen de ruimte geven daarover hun eigen mening te vormen en naar voren te brengen.
Zie ook: Is homoseksueel gedrag zondig? (6/11/2009).

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Psychische aandoening”

  1. De Onderwijsminister (die tevens de portefeuille Emancipatiebeleid beheert) heeft op 11/4/2011 de kamervragen van Marcouch beantwoord. Hebben docenten de gewraakte stelling als hun mening verkondigd tegenover leerlingen? Nee, uit informatie van de Onderwijsinspectie blijkt dat dit slechts een van de discussiestellingen was op basis waarvan een debat gevoerd werd. De minister laat in het midden of de gewraakte stelling in het kader van dat debat door een of meer docenten uitdrukkelijk verdedigd of onderschreven is. De minister concludeert dat er ‘daarom geen enkele aanleiding (is) voor verder onderzoek of het treffen van maatregelen’. De minister gaat niet in op de vraag van Marcouch of zij zijn ‘mening (deelt) dat het bijzonder onacceptabel is dat docenten een dergelijke mening menen te moeten delen met leerlingen’ en dat dergelijke docenten ‘niet geschikt zijn voor hun vak en mogelijk zelfs strafbaar zijn’.

  2. […] Onder welke voorwaarden mag een docent bijvoorbeeld ex cathedra poneren dat homoseksueel gedrag ziekelijk c.q. zondig […]