Puntenaftrek voor ongewenst gedrag

/

Op haar website Delenderwijs bericht docente Karen van de Cruys dat ze voortaan bij het geven van cijfers uitsluitend zal beoordelen in hoeverre haar leerlingen de gestelde leerdoelen bereikt hebben. Is dat vermeldens­waard? Ja, want ze weigert dus ongewenst gedrag met een puntenaftrek te bestraffen. Karen constateert dat vele docenten hun verschillende rollen niet goed uit elkaar houden. Ze geven bijvoorbeeld strafpunten als leerlingen hun opdracht te laat inleveren. Ze verlenen wel uitstel maar voor straf geven ze een lager cijfer dan als hetzelfde werk op tijd zou zijn ingeleverd.
Een integere beoordelaar is geblinddoekt zoals Vrouwe Justitia: hij of zij kijkt uitsluitend naar de geleverde prestatie. Als er geen beoordeelbare prestatie wordt geleverd, dan wordt er geen cijfer toegekend, en als de leerling in de gelegenheid wordt gesteld de gevraagde prestatie alsnog op een later tijdstip te leveren, dan zal een integere beoordelaar de blinddoek niet afdoen. Een integere, rolvaste beoordelaar zal bij deze herkansing geen puntenaftrek toepassen.
Het gaat hierbij overigens niet alleen om de integriteit van de docent-als-examinator, maar ook om de professio­naliteit van de docent-als-coach. Hij of zij wil de leerling door middel van de toegekende cijfers informeren over diens voortgang in de richting van de gestelde leerdoelen. Het is onprofessioneel om de cijfers te vervuilen al naar gelang de leerling gewenst dan wel ongewenst gedrag vertoont. Het staat scholen vrij om van iedere leerling een conduitestaat bij te houden waarin hij of zij gescoord wordt op vlijt, netheid en gedrag. Maar zij tasten het vertrouwen in de professionaliteit van docenten aan, als de cijfers waarmee leerlingen ge├»nformeerd worden over de voortgang van hun leerproces door dergelijke conduitescores vervuild worden.
Bron: Karen van de Cruys (13/11/2016)
Zie ook: Myron Dueck (2014, chapter 1)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.