PvdA over de nieuwe Nederlanders:
verdeeld verleden, gedeelde toekomst

/

Hoe moet de Nederlandse overheid zich opstellen tegenover de nieuwe Nederlanders? Dat is zo ongeveer de vraagstelling van de Resolutie ‘Integratie’ die de PvdA onlangs in concept gepubliceerd heeft voor haar partijcongres van 14 maart 2009. We zullen de PvdA-ideeën hier vooral bekijken vanuit de optiek van het onderwijs- en jeugd­beleid. Maar om te beginnen moeten we nagaan wat de PvdA onder nieuwe Neder­landers verstaat.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “PvdA over de nieuwe Nederlanders:
verdeeld verleden, gedeelde toekomst”

  1. […] haar partijcongres, medio maart, gaat de PvdA haar standpunt bepalen over de integratie van allochtone ingezetenen in de Nederlandse samenleving. In aansluiting […]