Radboud beperkt geldigheidsduur tentamens

/

Wie niet in vijf jaar de driejarige bacheloropleiding voltooit, moet vertrekken. Deze ‘B-in-5 regel’ is onlangs ingevoerd bij een vijftal opleidingen van de Radboud Universiteit (bedrijfswetenschappen, bestuurskunde, economie, politicologie, sociale geografie & planologie). Jasper van Dijk (SP) heeft daarover op 8 april kamervragen ingediend. De ‘B-in-5 regel’ houdt in dat de geldigheidsduur van de postpropedeu­ti­sche tentamens vervalt zodra de student vijf jaar bij de opleiding staat ingeschreven. Eerder was voor de propedeuse reeds een soortgelijke ‘P-in-2 regel’ van kracht geworden. De ‘M-in-2 regel’ voor de (eenjarige) masteropleidingen is iets soepeler: tentamenbriefjes blijven twee jaar geldig; en de deeltijders in de duale masteroplei­dingen worden nog coulanter behandeld (M-in-3).
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Radboud beperkt geldigheidsduur tentamens”

  1. In mijn bericht gooide ik B-in-5 en P-in-2 op één hoop, daarmee implicerend dat ook de P-in-2 regeling in strijd zou zijn met de bedoelingen van de wetgever. Dat is bij nader inzien slechts ten dele waar. De juridische verankering van de Nijmeegse P-in-2 regel in de wettelijke bevoegdheid van de faculteit om de geldigheidsduur van tentamenbriefjes te beperken is weliswaar aanvechtbaar, maar er is een alternatieve verankering mogelijk. Uit hoofde van zijn wettelijke bevoegdheden inzake het BSA (art.7.8b WHW, Staatsblad 1998 nr.216) kan het instellingsbestuur wel degelijk een P-in-2 regeling invoeren. Anders dan ik in eerdere berichten suggereerde, kan het BSA namelijk tot ultimo tweede verblijfsjaar worden opgelegd. In de BSA-regeling van de Universiteit Leiden wordt van die mogelijkheid gebruik gemaakt: met het Leidse BSA worden zowel studenten getroffen die (a) ultimo eerste verblijfsjaar minder dan 67% van de propedeutische studiepunten hebben behaald als diegenen die (b) ultimo tweede verblijfsjaar de propedeuse niet voltooid hebben. In juridisch opzicht is deze Leidse oplossing mijn inziens eleganter dan de Nijmeegse, aangezien de behaalde tentamenbriefjes intact worden gelaten en dus wellicht bij een andere opleiding vrijstellingen kunnen opleveren.

  2. […] hij moet een aanvullend tentamen doen om zijn SVR-kennis up-to-date te brengen. Maar in Nijmegen is nu een regeling ingevoerd waarin de geldigheidsduur niet afhankelijk is van de tentamendatum […]