Radboud: Engelstalige MBA-scripties

Het proefschrift wordt geschreven in het Nederlands, of in het Engels, het Frans, het Spaans of het Duits, of – met goedkeuring van de rector magnificus – in een andere taal. Dat staat in het Promotiereglement van de Radboud Universiteit. Maar in de Engelstalige masteropleiding Business Administration zijn studenten verplicht hun scriptie in het Engels te schrijven. Nog raarder is dat het een normale doorstroom­master is. Blijkens het Onderwijs- en Examen­reglement van de masteropleiding is een gedegen Engelse taalbeheersing noch in de toelatingsvereisten noch in de eindtermen opgenomen.
Onlangs verscheen een MBA-studente bij het College van Beroep voor de Examens, zo bericht Bregje Cobussen op de Radboudsite (12/4/2011). Zelf heeft de betrokkene er geen bezwaar tegen, haar scriptie in het Engels te schrijven. Maar in haar werkstuk wordt verslag gedaan van een onderzoek, verricht voor een Nederlandse opdrachtgever. En deze wenst een rapportage in het Nederlands. Daarom verzocht de studente in dit geval voor haar een uitzondering te maken, want twee perfecte taalversies vond ze teveel van het goede. De examencommissie wees dit verzoek af en het College van Beroep heeft gevonnist dat de commissie in redelijkheid tot dit negatieve besluit heeft kunnen komen.
Lees verder … (PDF)

4 reacties op “Radboud: Engelstalige MBA-scripties”

  1. De Stichting Nederlands heeft naar aanleiding van deze casus geklaagd bij het ministerie. Zij kreeg de volgende brief terug. De Tweede Kamer vroeg nadere toelichting. De staatssecretaris heeft vandaag zijn standpunt herhaald.