‘Radicale denkbeelden zijn de krenten in de pap’

/

Op 15 oktober jongstleden opende de Christelijke Hogeschool Windesheim (Zwolle) haar Centrum voor Expertiseontwikkeling rond Radicalisering en Polarisatie. Het Centrum is gelieerd aan de educatieve faculteit (School of Education) en het platform burgerschapsvorming (Kennistafel Burgerzin op School). Dit alles in nauwe samen­werking met de opleidingsscholen waar de studenten stage lopen. De spin in het web is Henk Blenkers, opgeleid als pedagoog en theoloog, die het platform co├Ârdineert. Op de openingsmiddag hield hij een inleiding over leerlingen die radicale denkbeelden inbrengen. Vervolgens presenteerde zijn collega Edu Dumasy het boek Kwaliteits­dilemma’s van Islamitische Scholen.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.