Recht op herkansing

/

Op de BON-site (29-1-2010) stelt leraar Candide de volgende casus aan de orde. Zijn school hanteert een compensatorisch beoordelingssysteem: de cijfers behaald op toetsen (periodieke overhoringen, proefwerken en repetities) zijn bepalend voor het gewogen-gemiddeld eindcijfer van een vak (het rapportcijfer). De vraag luidt nu: is het redelijk dat in het Leerlingenstatuut van zijn school bepaald is dat leerlingen een toets mogen herkansen als meer dan 50% van de klas een onvoldoende heeft gehaald?
Candide vindt deze schoolregel onredelijk omdat hij daardoor met extra werk wordt opgezadeld, terwijl hem als ervaren professional niets te verwijten valt. Bovendien vormt deze regel voor leraren een perverse prikkel om met de zak/slaagcesuur te sjoemelen zodat minimaal 50% slaagt, ook al is de mediane prestatie objectief gezien onder de maat. Verder wordt de uitvoering van het trimesterplan van het vak gefrustreerd door zo’n onvoorziene herkansingstoets.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.