Recht op passend onderwijs?

/

Hij is tweedejaars hbo-student. Hij is Bedrijfseconomie gaan studeren omdat hij goed is in cijfertjes (FOK 25/11/2015). In het eerste jaar heeft hij bijna al zijn zestig studiepunten gehaald. Hij boekte goede cijfers en dat kostte hem niet veel moeite. Leren gaat hem namelijk vrij gemakkelijk af en hij vindt het ook leuk om dingen te lezen, te leren en te onderzoeken. Hij is nu 25 jaar en het lukt hem in principe goed de voltijdse studie te combineren met zijn parttime baan als magazijnmedewerker. Hij is een echte doorzetter.
Maar nu in het tweede jaar is hij vastgelopen. Hij heeft het gevoel dat hij de studie niet meer aankan. Dat komt doordat hij in de lopende blokperiode vier projecten heeft die in groepjes moeten worden uitgevoerd. Hij is gewoon geen projectgroepjesmens en geen mensenmens: hij heeft naar zijn gevoel een andere persoonlijkheid dan de meeste mensen. Hij krijgt geen aansluiting met zijn klasgenoten. Hij is nou eenmaal meer een denker dan een prater en in zijn hele klas zitten er juist meer praters. Hij zit er ook mee dat hij buitengesloten wordt: dat hij niet gekozen wordt als de projectgroepjes worden samengesteld. Maar het punt is tevens dat hij ervan houdt, de dingen op zijn eigen manier te doen.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Recht op passend onderwijs?”

  1. Kan deze student rechtens een aangepast programma eisen?
    a) Hij heeft zonder twijfel een ernstige handicap in het sociale verkeer, maar het is de vraag of hij aannemelijk kan maken dat hij lijdt aan een handicap of chronische ziekte in de zin van de Wet gelijke behandeling ivm handicap of chronische ziekte.
    b) De wetgever stelt een voorbehoud: gaat het om redelijke aanpassingen die van de onderwijsinstelling geëist kunnen worden?
    c) In principe gaat het alleen om aanpassingen in de weg-waarlangs en niet in de onderwijsdoelen en diploma-eisen, maar daarover valt mijns inziens te touwtrekken.