Recht op privacy

/

Ik ben zestien jaar en ik rook wel eens een joint in het weekend. Niet vaak, misschien eenmaal per maand. Dat is de schoolleiding ter ore gekomen en nu willen ze mijn ouders daarover inlichten. Mogen ze dat zomaar doen? Het gebruik van softdrugs is misschien ongezond, maar illegaal is het niet. En het speelt zich buiten school af, dus zij heeft er niets mee te maken. Zo’n interventie is toch een inbreuk op mijn privacy?!
Onder de kop School en verantwoordelijkheid (17/12/2009) werd die vraag op Rechtenforum.nl aan de orde gesteld. Artikel 16 van het Kinderrechtenverdrag, biedt minderjarigen bescherming tegen willekeurige en onrechtmatige inmenging in hun persoonlijke levenssfeer. Als men de ouders inlicht zonder dat de leerling daarmee heeft ingestemd, wordt inbreuk gemaakt op de vertrouwensrelatie met de leerling en wordt zijn privacy geschonden. Maar de kern van de vraag is dus of die schending willekeurig en/of onrechtmatig genoemd moet worden.
Lees verder … (PDF)

Wil je reageren op dit blogbericht? Schrijf dan een reactie op je eigen site en stuur een trackback naar https://onderwijsethiek.nl/onderwijs/recht-op-privacy/trackback/ of stuur je reactie per e-mail en vermeld daarbij de permalink van ons bericht (HTML-codes zijn toegestaan).