Rechten van allochtone burgers

/

In de Tweede Wereldoorlog, na de Japanse aanval op Pearl Harbor, werden 120.000 Amerikaanse ingezetenen van Japanse komaf in concentratiekampen opgesloten. Van hen had 62% een Amerikaans paspoort. Het waren geen krijgsgevangenen en ze waren evenmin verdachte in een strafproces. Ze werden zomaar gevangen gezet omdat ze, in het Westen van de USA wonend, Japans bloed hadden. Na de Tweede Wereldoorlog moest worden geconcludeerd dat hun grondrechten waren geschonden en dat ze recht hadden op spijtbetuiging, schade­vergoeding en financiële genoegdoening.
Videomaker Frank Chi heeft onlangs een filmpje uitgebracht met brieven van toentertijd geïnterneerde kinderen. De brief­fragmenten worden voorgelezen door moslimscholieren uit het hedendaagse Amerika. De boodschap is duidelijk: net als de onschuldige Japanse medeburgers tijdens de Tweede Wereldoorlog worden heden te dage de onschuldige islamitische mede­burgers gediscrimineerd en met de nek aangekeken. Net als toen dreigen we de burger- en mensenrechten van allochtone ingezetenen en van vreemdelingen uit te hollen. Laten we ditmaal de rug rechthouden om het voortbestaan van onze democratische rechtsstaat en onze multiculturele Amerikaanse samen­leving te beschermen. En laten onze politici ons daarin voorgaan.
Bron: Huffington Post (17/5/2016; 3/6/2016)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Rechten van allochtone burgers”

  1. Tegen de achtergrond van de Amerikaanse oorlogsretoriek komt de boodschap van Frank Chi nog duidelijker over: onder invloed van de War on Terror dreigen de grondrechten van onze onschuldige islamitische medeburgers te worden uitgehold.