Rechtmatigheid en behoorlijkheid

/

De Nationale Ombudsman behandelt in zijn Jaarverslag 2006 het spanningsveld tussen rechtmatigheid en behoorlijkheid. In veel klachten over het handelen van overheids­organen gaat het om het probleem dat ze zich wel aan de regels houden, maar dat ze die op onbehoorlijke wijze toepassen. De Ombudsman toetst die klachten aan de Behoorlijk­heidswijzer. Openbare universiteiten en hogescholen vallen onder de jurisdictie van de Ombudsman, maar hij krijgt uit die sector weinig klachten binnen. Mag men daaruit opmaken dat studenten behoorlijk behandeld worden?
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Rechtmatigheid en behoorlijkheid”

  1. In mijn stukje had ik het over de herkansingsregeling van de Universiteit Utrecht. Ik verzuimde te wijzen op de samenloop met het Bindend Studieadvies Propedeuse (BSA). De wetgever staat het niet toe studenten heen te zenden als ‘de mogelijkheden voor goede studievoortgang [niet] gewaarborgd zijn.’ De Universiteit Leiden is een van de weinige instellingen die studenten er uitdrukkelijk op wijzen dat ‘een onvoldoende studeerbaar programma’ tot de persoonlijke omstandigheden behoort die studenten te berde kunnen brengen als ze tegen een negatief bindend studieadvies in het geweer willen komen. Overigens was de wetgever eigenlijk nog strenger: de faculteit mag helemaal geen BSA’s uitbrengen als het eerste cursusjaar onvoldoende studeerbaar is!