Reclame op school (II)

/

Sinds half augustus is het jeugdjournaal van de Amerikaanse satellietzender Channel One News weer in de lucht: twaalf minuten actualiteiten voor tieners. Helemaal gratis, althans voor middelbare scholen die zich verplichten het programma dagelijks aan hun leerlingen voor te zetten. De school krijgt gratis TV-toestellen op de koop toe (één toestel op elke 23 leerlingen). Dat is een mooie deal. Maar Channel One krijgt er wel iets voor terug: twee van de twaalf minuten zijn ingeruimd voor commerciële reclameboodschappen die speciaal gericht zijn op de leeftijdsgroep van elf tot zestien jaar.
Dat roept verzet op: scholen moeten zich niet voor commerciële reclame lenen, behalve misschien voor advertenties van de lokale middenstand in het programmaboekje van de jaarlijkse schooluitvoering. De critici hebben zich verenigd in de Cam­paign for a Commercial-free Childhood. Zij huldigen het standpunt dat kinderen en jongeren zo min mogelijk met commerciële reclame geconfronteerd moeten worden. Voor scholen komt daarbij dat het in strijd is met hun missie als ze een platform voor adverteerders bieden en leerlingen dus willens en wetens aan persuasieve boodschappen blootstellen. Daardoor wordt immers het vertrouwen van leerlingen en ouders ondermijnd dat de school kritisch denken bevordert en dat zij zich verre houdt van eenzijdige propaganda.
Bron: Education News (9/8/2012); Onderwijsethiek (27/3/2009); website Commercialism in Education.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Reclame op school (II)”

  1. […] Reclame op school (III) […]