Reclame op school

/

In 2003 besloot de gemeente Moerdijk dat er in de gemeentelijke gymzalen reclame­borden mogen worden geplaatst, althans als de scholen en sportclubs (de leden van de gebruikersvereniging) dat willen. Vlamingen die dit lezen, zullen de wenkbrauwen fronsen. Het is Vlaamse scholen namelijk verboden hun leerlingen tijdens de verplich­te onderwijs­activiteiten of via de aangeboden leermiddelen aan reclame bloot te stellen. Anders zou hun professionele objectiviteit, geloofwaardigheid, betrouw­baar­heid en onafhankelijkheid in het gedrang komen. Leraren moeten hun leerlingen immers naar de gestelde eindtermen leiden en mogen zich niet voor eenzijdige propa­ganda lenen. Maar voor Nederlandse scholen (Convenant Sponsoring 2009-2013) geldt slechts als eis dat de onderwijsinhoud niet wordt aangetast: in lesmaterialen en leermiddelen mag geen reclame worden gemaakt. Is er iets op tegen dat de plaatse­lijke RABO-bank of sportdetailhandel reclameborden in de gymzaal plaatsen? De school heeft leerplichtige jongeren onder haar hoede, van wie verwacht wordt dat zij zich tijdens de lessen ten volle voor de aangeboden leeromgeving open­stellen. Maar de school stelt externe partijen tegen betaling in de gelegenheid die leeromgeving met hun commerciële signalen te ‘verrijken’.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Reclame op school”

  1. […] Reclame op school (II) […]

  2. […] Reclame op school (III) […]