Reflectievakken tegen de waan van de dag

/

Steeds meer VWO-scholieren kiezen Filosofie als eindexamenvak, bericht het Neder­lands Dagblad (8/2/2008). Ruimer geformuleerd: steeds meer VWO-scholieren ver­zetten zich tegen de waan van de dag. Ze willen vakken waarin ze worden aangemoe­digd zelfstandig te leren denken en een eigen oordeel te vormen in levensbeschouwe­lijke en maatschappelijke kwesties. Van de VWO-eindexamenkandidaten 2007 legde ruim 8% het vak Filosofie af, tegen 1,5% in het eindexamenjaar 2000. Deze stijging ging deels ten koste van Maatschappijleer (van 7,5 naar 4%), maar Geschiedenis & Staatsinrichting steeg eveneens (van 51,5 naar 53,5%). Het aantal VWO-eindexamen­kandidaten dat Geschiedenis, Filosofie of Maatschappijleer aflegde, steeg in deze periode van 61 naar 65,5% (ongecorrigeerd voor dubbeltellingen; 100% = het aantal VWO-kandidaten voor het eindexamenvak Engels). Ook Aardrijkskunde behoort tot de stijgers: van 38 naar 39,5%.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.