Regeldruk: herkansingen in Utrecht

/

De Universiteit Utrecht delibereert over haar herkansingsregeling (Ublad 9/10/2008a). Volgens de huidige regels mogen UU-studenten hun tentamen slechts eenmaal herkansen en als ze dan n├│g niet geslaagd zijn moeten ze het hele vak doubleren. Bovendien vervalt hun recht op herkansing als ze zich onvoldoende hebben ingespannen of bij de eerste tentamengelegenheid minder dan een vier hebben gescoord. [Voor de Vlaamse lezer: in Nederland werkt men met een tienpuntsschaal.] Maar vele faculteiten vinden dat nog niet streng genoeg. Zij willen de herkansings­drempel bij een vijf leggen. De faculteit B├Ętawetenschappen ligt echter dwars: ‘In onze faculteit wordt behoorlijk wat van studenten gevraagd. Ze moeten veel harder werken dan ze op school gewend waren en de ervaring leert dat die overgang met name in het eerste jaar groot is. Wij hebben een onderzoekje gedaan bij Informatica en Farmaceutische Wetenschappen, waaruit bleek dat 77 respectievelijk 65 procent van de studenten met een cijfer lager dan een vijf na een aanvullende toetsing alsnog een voldoende haalde. Met een vijf als minimum hadden ze dat vak dus eigenlijk ten onrechte moeten overdoen.’ Het Ublad (9/10/2008b) laat ook twee studenten aan het woord. ‘Ik vind dat iedereen recht heeft op een herkansing.’ Die verhoogde drempel dient alleen maar het gemak van docenten: ‘dat is volgens mij de echte reden.’ Een docent merkt daarentegen op: ‘In Amerika bestaan herkansingen niet eens, dus ik vind dat wij al soepel zijn.’ Hij laat onvermeld dat de V.S. een compensatorisch tentamensysteem kent: onvoldoende tentamencijfers worden tegen hogere cijfers op andere vakken weggestreept.
In een vorige posting sprak ik terloops over de toenemende regeldruk waarmee studenten geconfronteerd worden. De Utrechtse herkansingsregels krijgen vooral in de propedeuse een draconisch karakter, aangezien er tevens strenge studievoort­gangseisen worden gesteld, op straffe van verwijdering uit de opleiding. Deze beide regelsystemen (beperking van het recht op herkansing en BSA-sancties op onvoldoende studievoortgang) bijten elkaar. Althans voor potentieel geschikte studenten die tijd te kort komen.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

4 reacties op “Regeldruk: herkansingen in Utrecht”

 1. Wat is regeldruk? Zo luidt de titel van een rechtsgeleerde studie uit 2006. Als ik die term gebruik, zal ik hem moeten definiëren. Ik heb het hier niet over de administratieve rompslomp (Plasterk: ’te veel formulieren’) die met de naleving van sommige regels gemoeid is. Ik doel op overregulering: wurgende bemoeienis met het primaire proces (in dit geval: het studieproces van UU-studenten) waardoor de zelfregulering van actoren (in dit geval: van de student) gefrustreerd wordt.

 2. […] in de weblog Onderwijsethiek.nl een bericht over de Universiteit Utrecht waar studenten slechts 1 keer hun tentamen mogen […]

 3. @Patrick (Innovatie in ICT en Onderwijs):
  Afgaand op de eerder geciteerde docent (Ublad 9/10/2008b), denk ik dat de UU slechts drie zorgplichten aanvaardt:
  1. We bieden binnen elk vak intensief onderwijs aan, met ‘veel tussentijdse toetsen (…) waardoor ze op tijd merken of het goed gaat of niet. Als het niet goed gaat, begeleiden wij ze om het vak alsnog te halen. Haal je het dan nog niet, dan kan je het gewoon niet en moet je het [volgend jaar] overdoen.’
  2. We bieden binnen elk vak een uitdagend, veeleisend programma aan: ‘door die [verhoogde herkansingsdrempel van een] vijf wordt studenten gelijk duidelijk gemaakt dat ze er niet met de pet naar kunnen gooien en dat ze vanaf het begin hard moeten werken. Door dit systeem zullen de luie, ongemotiveerde studenten afvallen en zullen de goede [= goedgemotiveerde en voldoende getalenteerde] studenten overblijven (…).’
  3. We bieden in de propedeuse goede studieadvisering aan: in februari worden studenten gewaarschuwd als ze tot dan toe te weinig studiepunten hebben gehaald en in de zomer krijgen de slechte [= door onvoldoende motivatie en/of talent en/of beginniveau slecht presterende] studenten bericht dat ze uit de opleiding worden verwijderd.

 4. […] te halen, op straffe van verwijdering uit de opleiding? Zie ook: mijn eerdere blogberichten (10/10/2008, […]