Regels en vertrouwen moeten beter in balans

/

KPMG Accountants heeft onlangs een studiepakket uitgebracht om studenten in te wijden in moderne grondslagen van de bedrijfsethiek. Uit onderzoek blijkt namelijk dat een aanzienlijk aantal bedrijven ontevreden is over het normbesef van aankomende managers. Het pakket komt voort uit een project waarin nieuwe wegen worden gezocht om integer handelen binnen bedrijven te bevorderen. Vroeger dacht men te kunnen volstaan met het opstellen van een ethische bedrijfscode. Toen dat niet hielp, koos men strakke regelgeving en controle om ‘compliance’ af te dwingen. Maar dat is eveneens een heilloze weg. In 2008 publiceerde KPMG een manifest tegen Hypegiaphobia: de angst om medewerkers eigen verantwoordelijkheid te geven. In plaats van de zaak met regels dicht te timmeren, moeten bedrijven proberen een ondernemingscultuur tot stand te brengen die op vertrouwen gebaseerd is. Geen blind vertrouwen, maar een cultuur waarin een optimale balans tussen regelgeving en eigen verantwoordelijkheid geschapen wordt. In 2009 werd dit geconcretiseerd in negen Trust Rules, voor ondernemingen ‘which are ready to be ruled by trust’.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.