Reputatiemanagement

/

Een docent van de University of Missouri heeft zijn ontslag aangeboden. Dat ge­schiedde op dringend verzoek van de rector van de betrokken universiteitsvestiging. De docent had samen met een collega een cursus Vakbondsgeschiedenis verzorgd, waarin ook intimiderende vakbondspraktijken besproken werden. Op het publieke internet werd hij vervolgens met twee videofilmpjes geconfronteerd (tezamen 14 mi­nuten), waarin een lasterlijke collage van hun uitlatingen was gemaakt. Bijvoorbeeld wordt zijn collega in de mond gelegd dat ‘violence is a tactic and it is to be used when it is the appropriate tactic.’ Maar in werkelijkheid had zij een documentaire over vakbondsacties vertoond, waarna zij gememo­reerd had dat ‘one guy in the film (…) said violence is a tactic, and it is to be used when it is the appropriate tactic.’
Journalist Scott Jaschik bericht over de toedracht. Via intranet hadden de beide do­centen een videoregistratie van hun colleges aan de cursusdeelnemers ter beschikking gesteld, maar blijkbaar heeft een kwaadwillige student dit video­materiaal (18 uur) naar een bestrijder van De Linkse Kerk doorgesluisd, en deze heeft de tendentieuze collage gefabri­ceerd en op zijn openbare blog geplaatst.
Zoiets kan gebeuren in een open universitair bestel. Maar wat echt verontrustend is: de University of Missouri heeft de rug niet recht gehouden. Zij had de academische vrijheid van haar docenten tot alle prijs moeten beschermen. Maar in plaats daarvan heeft zij voorrang gegeven aan de bescherming van haar maatschappelijke reputatie. Zoals het spreek­woord luidt: Barbertje moest hangen.
Bron: Inside Higher Ed (29/4/2011)
Tag: Registratie en openbaarheid van colleges (1, 2, 3)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Reputatiemanagement”

  1. Voor wie van sensatie houdt: na een eerder bericht op 28/4/2011, biedt de Chronicle of Higher Education (2/5/2011) een update. Met een linkje ook. De Chronicle meldt trouwens dat de docent [die tevens een functie bij een internationale vakbondsorganisatie vervult] niet ingaat op het verzoek vrijwillig het [tijdelijke] dienstverband te beëindigen.
    UPDATE: Maar de University of Missouri zit toch een beetje in haar maag met deze inbreuk op de academische vrijheid. Zij overweegt de regel in te voeren dat studenten geen geluidsregistraties van onderwijsbijeenkomsten mogen maken tenzij de docent hun daar schriftelijk toestemming voor verleent (Inside Higher Ed 18/11/2011). Dat verkleint het risico op slinkse praktijken om de reputatie van de docent of van de universiteit te besmeuren.