Resultaatgericht regeren

/

Van landsbestuurders wordt verwacht dat ze resultaatgericht handelen om de belangen van de samenleving te behartigen en gestelde doelen te bereiken. In een rechtsstaat moet dat natuurlijk binnen de grenzen van de wet. Of laten resultaat­gerichte landsbestuurders zich daardoor niet hinderen? Op Science Guide (7/5/2008) stel ik deze vraag in vier casussen aan de orde. Hieronder presenteer ik nog drie andere casussen, en vervolgens geef ik de bronvermeldingen.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.