Rights Respecting Schools (II):
de selectieve propedeuse

/

Ik wijdde onlangs een beschouwing aan de Rights Respecting School. Dat is een Veilige School die veel waarde hecht aan de rechtsveiligheid van haar leerlingen of studenten. Bij wijze van voorbeeld noemde ik vijf punten waarin een rechtsveilige Law School zich van een normale Law School kan onderscheiden. Eén van die voorbeelden wil ik hier nader uitwerken: de selectie van aankomende studenten. In de Nederlandse bacheloropleidingen worden ongeschikte studenten gewoonlijk niet aan de poort maar tijdens het eerste propedeusejaar geïdentificeerd. Zij worden via het Bindend Studie­advies uit de opleiding verwijderd. Uit een oogpunt van onderwijs­ethiek staan docenten hier voor een gewetensconflict. Enerzijds gebiedt de beroepsethiek van de professionele docent dat hij (zij) ongeschikte studenten identificeert en naar de uitgang leidt, om hen voor verdere schade (vruchteloos doormodderen) te behoeden. Anderzijds gebiedt diezelfde be­roepsethiek dat hij iedere student (dus ook de ongeschikte eerstejaarsstudent), zolang deze bij de opleiding ingeschreven staat, optimale ‘value for money’ biedt. In een rechtsveilige bachelor­opleiding zoeken docenten naar een oplossing die aan beide doelen (beperking van de schade en optimalisering van ‘value for money’) tegemoet komt.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.