RUG: Engelstalige tentamens

/

Op het forum van Fok.nl (9/5/2012) werd de volgende casus in discussie gebracht. Een Nederlandstalige student volgt een programmaonderdeel van een Engelstalige master­opleiding aan de RU Groningen. In het onderwijs wordt dus het Engels als voertaal gehanteerd en ook de (open) vragen van het schriftelijke tentamen zijn in het Engels geformuleerd. De betrokken student beantwoordt de vragen in het Nederlands, en de docent weigert vervolgens het tentamen van deze student na te kijken. De student vindt dat onredelijk, te meer daar de (Nederlandstalige) docent de colleges soms in het Nederlands gaf, nadat hij zich ervan vergewist had dat er die dag geen buitenlandse studenten aanwezig waren.
Het lijkt op de Nijmeegse casus die ik eerder behandeld heb, waar een studente van een internationale MBA-opleiding geen toestemming kreeg haar onderzoeksscriptie in de Nederlandse taal in te leveren, terwijl haar Nederlandse opdrachtgever een Nederlands­talige rapportage eiste. Het enige verschil met de Groningse casus is dat die opleiding een internationaal karakter had en dat men eventueel staande zou kunnen houden dat de scripties binnen die opleiding zowel voor Nederlandse als voor buitenlandse studenten toegankelijk moeten zijn. Dat argument gaat niet op voor schriftelijke tentamens. Voor de Groningse casus zijn de volgende regels van belang:
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “RUG: Engelstalige tentamens”

  1. Bij nader inzien zit er toch veel venijn in eindnoot nummer 5 van mijn blogbericht. Waar blijven we als een student gedwongen kan worden tentamens in het Engels af te leggen op grond van het simpele feit dat de docent het Nederlands onvoldoende machtig is? Zou het niet redelijker zijn de faculteit te verplichten een Nederlandstalige beoordelaar in te schakelen of de student een vervangende (Nederlandstalige) tentamenmogelijkheid aan te bieden?

  2. […] Worden ze er beter of slechter van? Zie ook: Onderwijsethiek.nl (23/4/2011; 29/9/2011; 25/6/2012; […]