RUG: oefententamens

/

Circa 130 eerstejaarsstudenten van de Letterenfaculteit (RU Groningen) moesten op vrijdagmiddag 17 januari het meer­keuzetentamen Computercommunicatie afleggen. Gelukkig had een altruïstische ouderejaarsstudent een oud tentamen (met antwoord­sleutel) op de website Studeer Snel upgeload, dus ze kwamen beslagen ten ijs. En ze waren blij verrast toen ze die middag precies datzelfde tentamen voorgeschoteld kregen. De docent wist van het bestaan van de piratenwebsite maar hij had onvoldoende gecheckt welke tentamenversie daar werd aangeboden. Het regende dus negens en tienen. Aanvankelijk dacht de docent te kunnen doen alsof zijn neus bloedde, maar de examen­commissie kwam erachter en half februari besloot zij het tentamen ongeldig te verklaren. Vette pech: de tentamendeelnemers hadden niet verwijtbaar gehandeld, maar ze moesten het tentamen toch opnieuw afleggen.
De docent schaamde zich diep voor deze blunder. Maar hij wilde nog wel even kwijt dat hij de vragenformulieren altijd zorgvuldig innam na afloop van het tentamen en dat die anonieme ouderejaarsstudent dus vals spel had gespeeld. Het College van Bestuur vond daarin aanleiding nog eens goed na te denken over de auteursrechtelijke aspecten van dit voorval: moeten wij als universiteit optreden tegen wederrechtelijke distributie van oude tentamens? Maar de rector kwam met een verrassende conclusie: ‘Oude tentamens zijn uitstekend om mee te oefenen. We hebben daarom liever dat we zelf de tentamens actief openbaar maken. We gaan nu [in gesprek met de faculteiten] kijken hoe we dat gaan doen.’ Vooralsnog hanteert het CvB dus als uitgangspunt dat het belang van studenten (niet alleen rechtspositioneel inzagerecht-achteraf voor de tentamendeelnemers maar ook ‘open access’ tot afgenomen tentamens) vóórgaat boven het belang van efficiënte tentamenconstructeurs (geheim­houding van gebruikte tentamenvragen met oog op itembanking en hergebruik).
Bron: UniversiteitsKrant (7/2/2014, 24/2/2014, 3/3/2014, 27/3/2014)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

4 reacties op “RUG: oefententamens”

  1. Manon Bonefaas (28/3/2014) bespreekt die zelfde Groningse casus, maar dan vanuit het gezichtspunt van de efficiënte tentamenconstructeur. Ook vraagt ze zich af of docenten verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de eventuele invaliditeit van de toetsing. Ja, het behoort tot de verantwoordelijkheid van de exameninstantie de risico’s op invaliditeit van de toetsing te beheersen. En als er desondanks een invalide toetsing uit de bus komt welke haar ertoe noopt de verrichte toetsing voor alle deelnemers ongeldig te verklaren, dan lijkt het mij redelijk dat zij door de deelnemers kan worden aangesproken voor het vergoeden van de financiële schade die zij daarvan lijden.

  2. Raymond Snijders schrijft op zijn Vakblog (4/4/2014) over auteursrechtelijke vragen rond sites zoals Studeer Snel.

  3. […] nieuwe generaties tentamendeelnemers de gepubliceerde tentamenopgaven (plus antwoordsleutel) als formatief oefen- of proeftentamen gebruiken om zich concreet op de hoogte te stellen van wat hun te wachten staat en om zich optimaal […]

  4. […] vertekening van het uiteindelijke tentamencijfer leidt. Zie ook: Onderwijsethiek.nl (30-03-2014; 15-03-2015; 31-05-2015; […]