Samenwerking verboden

/

Niels, een behulpzame student Journalistiek, krijgt van een studiegenoot het verzoek haar werkstuk op taalfouten na te kijken. Beiden weten dat werkstukken in deze opleiding ook op taal en spelling worden beoordeeld. Zij wordt vervolgens door de docent van fraude beschuldigd: uit de documenteigenschappen viel af te lezen dat Niels betrokken was geweest bij de productie van het ingeleverde tekstbestand. Voor straf moet zij een ver­vangend werkstuk maken.
Toch zet Niels vraagtekens bij de handelwijze van de docent. We zouden bijvoorbeeld de volgende bedenkingen kunnen aanvoeren.
1. Intercollegiale consultatie wordt in de professionele beroepspraktijk geenszins ver­werpelijk geacht. Het is dan onredelijk aanstaande professionals in de opleidingssituatie te straffen voor het feit dat ze medestudenten geconsulteerd hebben over de taalkundige vormgeving van hun tekst.
2. In de opleidingssituatie is het onrechtvaardig de ene student op die grond te straffen, terwijl vele medestudenten hetzelfde gedaan hebben maar vrijuit gaan omdat hun taal­kundige consultaties buiten het gezichtsveld van de docent zijn gebleven.
3. Zouden docenten er niet beter aan doen de beoordeling op taalfouten achterwege te laten en in plaats daarvan de regel in te voeren dat werkstukken onbeoordeeld worden geretourneerd zolang er ernstige taalfouten in zitten?
4. Of zouden ze de beoordelingsprocedure transparanter kunnen maken door van studenten te verlangen twee versies in te leveren: de oorspronkelijke eigen versie en een gecorrigeerde versie die met hulp van medestudenten of derden tot stand is gekomen?
Bron: Trajectum (14/1/2014 p.17)
Zie ook mijn eerdere blogberichten: 29/1/2008, 13/6/2008, 5/4/2010, 3/7/2010, 26/10/2010, 29/12/2010, 27/3/2012, 30/4/2012, 7/9/2012, 14/2/2013

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.