Sander Dekker beloont wetsovertreding

/

In het hartje van Den Haag staat de Willemsparkschool, een basisschool die onder de paraplu van de Haagse School­vereeniging ressorteert. Zij onderscheidt zich van andere scholen door het feit dat haar leerlingen in de groepen 1 t/m 8 Engels krijgen van een native speaker. Dat zal ongetwijfeld één van de redenen zijn waarom deze school met ingang van dit jaar mag meedoen aan het OCW-experiment met tweetalig onderwijs: zij krijgt nu toestemming 30 tot 50% van de lessen in het Engels te geven (Omroep West 6/1/2014).
Maar er is nog een ander punt waarop de Willemsparkschool zich van andere scholen onderscheidt. Aspirant-leerlingen kunnen niet worden aangemeld tenzij de ouders reeds op het aanmeldingsformulier beloven dat ze akkoord gaan met het betalen van de ‘vrijwillige’ ouderbijdrage. Deze pseudovrijwilligheid is in strijd met de wet. Staats­secretaris Sander Dekker acht dat blijkbaar geen beletsel om de school tot het experiment toe te laten.
Dit is niet de eerste keer dat de staatssecretaris een oogje toeknijpt. Begin vorig jaar verleende hij de Groningse School­vereniging het predicaat Excellente School, ondanks het feit dat haar toegelaten leerlingen tweederangs onderwijs krijgen als hun ouders niet bereid zijn de vrijwillige ouderbijdrage van ruim 1100 euro te betalen. Dat is eveneens in strijd met de wet.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

4 reacties op “Sander Dekker beloont wetsovertreding”

 1. Wist u trouwens dat de school vernoemd is naar de vermaarde, helaas jonggestorven componist Willem Spark (Amsterdam 1800-1843)?
  Maar alle gekheid op een stokje: het enthousiasme dat de VVD tentoonspreidt om tweetalig onderwijs (TTO) op de basisschool te bevorderen, daar zit een smerig luchtje aan. Gesteld dat u schoolbestuurder was en u zou een manier zoeken om risico­leerlingen (in casu kinderen met taalachterstand in het Standaardnederlands) te weren, dan zou u om te beginnen een hoge vrijwillige ouderbijdrage vragen, maar vervolgens grijpt u ook de kansen die het TTO biedt met beide handen aan: nee, meneer en mevrouw, als uw kind een taalachterstand in het Nederlands heeft, dan raden we u ten sterkste af uw kind naar onze TTO-school te sturen.
  Zie ook mijn eerdere blogberichten (14/7/2013, 30/9/2013, 10/10/2013).

 2. Rectificatie en Excuus!
  Deelnemer aan het OCW-experiment is niet de Willemsparkschool, maar een andere vestiging van de Haagse School­vereeniging: de Nederlandse afdeling van de Internationale School op de Nassaulaan. Wat de vrijwillige ouderbijdrage betreft, houdt deze vestiging zich keurig aan de wet: op het aanmeldingsformulier bevestigt de ondertekenaar slechts dat hij/zij heeft kennis genomen van de vrijwillige ouderbijdrage. Op de welkomspagina voor nieuwe ouders wordt gelinkt naar het Infoboekje en de Schoolgids, waar de hoogte en de regeling inzake deze bijdrage is opgenomen. Maar het is even afwachten hoe de nieuwe editie van deze documenten, betreffende het schooljaar 2014/15, zal luiden.

 3. Overigens blijf ik vooralsnog achter de kop en de strekking van mijn blogbericht staan: de NOS (8/1/2014) bericht dat er twaalf basisscholen tot het OCW-experiment zijn toegelaten, waaronder de Groningse Schoolvereniging.

 4. Excellente scholen maken het verschil, kopt staatssecretaris Dekker in het nieuwsbericht van OCW (13/1/2014), naar aanleiding van de uitreiking van het predicaat Excellente School. In de vorige ronde kreeg de Groningse Schoolvereniging dat predicaat. Zij maakt verschil tussen rijke en arme ouders. In haar schoolgids (p.38) staat nog steeds de volgende clausule over de vrijwillige ouderbijdrage: ‘De leerling waar de schoolfee niet voor wordt betaald (…) zal (…) worden uitgesloten van de bovenwettelijke voorzieningen die van de schoolfee worden betaald en het wettelijk basisonderwijs krijgen. De leerling krijgt dan (bijvoorbeeld) afgezonderd computer-, muziek-, gym- en Engelse les van een groepsleerkracht als de klas dat van de betreffende vakleerkracht krijgt.’ Waarom heeft de jury nog steeds niet de opdracht meegekregen dit soort scholen van mededinging uit te sluiten?
  UPDATE: De school heeft deze keer bewust niet meegedongen: het kost veel tijd en energie en de ouders waren ook niet onverdeeld enthousiast, bericht de Besturenraad (16/1/2014).