Saxion: tentamen ongeldig verklaard

/

De uitslag van het tentamen Corporate Finance van de Saxion Hogeschool te Enschede is door de examencommissie ongeldig verklaard. Het management van het verant­woorde­lijke instituut staat achter dat besluit. Tweehonderd studenten moeten het tentamen opnieuw afleggen. Wat is er aan de hand? Bij gelegenheid van een inzagesessie heeft een student de opgaven gekopieerd, waarna hij ze ter beschikking heeft gesteld aan mede­studenten die het tentamen nog moesten afleggen. Woord­voerder Rob Admiraal in het dagblad Tubantia (29/5/2015): ‘Het is spijtig voor de studenten die hier part noch deel aan hebben. Maar we kunnen niet anders dan alles ongeldig verklaren.’ De hogeschool heeft intussen structurele maatregelen aangekondigd. ‘Tentamens die aan verschillende groepen worden gegeven, (zullen) niet meer identiek zijn.’ Admiraal: ‘Een latere groep krijgt [voortaan] andere vragen.’
Hebben die tweehonderd studenten een kansrijke zaak bij het College van Beroep voor de Examens? Ze kunnen een gepaste schadevergoeding eisen, maar ze zullen het tentamen wel moeten overdoen. Althans als ze tot een groep behoren die het tentamen ná de gewraakte inzagesessie heeft afgelegd. Maar mochten ook eerdere tentamenafnames door de examen­commissie ongeldig zijn verklaard, dan maken de betrokken studenten een goede kans als ze daartegen in beroep gaan. Vóór de gewraakte inzagesessie was er immers niks mis met de afgenomen tentamens, ook al werd daar dezelfde opgavenset gehanteerd als in de latere, gecorrumpeerde tentamens.
Kan de boosdoener die de opgaven gekopieerd en verspreid heeft, aansprakelijk worden gesteld voor de aangerichte schade? Ik denk van niet, want een normaal mens kan niet bevroeden dat professionele examinatoren zo dwaas zijn om één en dezelfde opgavenset in opeenvolgende tentamens te hergebruiken.
Bron: Persbericht 28/5/2015, Hogeschoolmagazine 28/5/2015, Tubantia 29/5/2015a, 29/5/2015b

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.