Scheurtje in regeerakkoord (II)

/

Staatssecretaris Van Bijsterveldt heeft gisteren een convenant gesloten met het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel om te experimenteren met maatschappelijke stages in deze branche. Met ingang van 2011 zullen de supermarkten jaarlijks 1500 stageplaatsen bieden. In het regeerakkoord van Balkenende IV was afgesproken dat iedere middelbare scholier een onbetaalde maatschappelijke stage in het vrijwilli­gers­werk zal moeten lopen. Ook VMBO-leerlingen zouden aan deze stageverplichting moeten voldoen, naast hun reguliere beroepsstages. Maar door het ondertekenen van dit convenant heeft het ministerie het regeerakkoord opengebroken. Het kwezelige hek is van de dam: leerlingen die zaterdags als vakkenvuller een zakcent bijverdie­nen, zullen met recht eisen dat hun baantje eveneens als maat­schappe­lijke stage erkend wordt. En waarom zouden jeugdige tomatenplukkers, krullenjongens en ser­veer­sters dan geen maat­schappe­lijke stagepunten verdienen, ook al worden ze voor hun werk betaald?
Bronnen: persberichten CBL, LAKS, OCW, LNV (18/5/2009)
Tags: scheurtje in regeerakkoord

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

7 reacties op “Scheurtje in regeerakkoord (II)”

 1. Waarom maak ik me zo druk over de maatschappelijke stage? Gisteren schreef ik een stukje over het zwemdiploma, en meer in het algemeen over het bewijs van bekwaamheid, als mijlpaal voor de opgroeiende scholier. Het eerste loonzakje is eveneens zo’n mijlpaal van jeugdige succesbeleving. Het verrichten van betaald werk heeft een grote vormende waarde, minstens even groot als het verrichten van vrijwilligerswerk. Ik vind het kwezelig dat uitsluitend onbetaald vrijwilligerswerk met maatschappelijke stagepunten beloond wordt en dat leerlingen die aan betaald werk de voorkeur geven, achter het net vissen. Net alsof geld verdienen, vergeleken met vrijwilligerswerk, minderwaardig is. Dat is een verkeerd signaal, zeker voor leerlingen uit minder draagkrachtige milieus die geen zakgeld krijgen tenzij ze het zelf met betaald werk verdienen. Het primaat van vrijwilligerswerk stamt niet alleen uit een kwezelige interpretatie van het christendom, maar getuigt ook van de geborneerde maatschappijvisie van middle class bestuurders en politici.

 2. En mochten onze middle class bestuurders en politici met alle geweld willen vasthouden aan onbetaald vrijwilligerswerk, als criterium voor het toekennen van stagepunten, dan moeten ze ook de lower class variant daarvan honoreren: mantelzorg. Bijvoorbeeld de structurele zorg verleend aan broertjes en zusjes, ooms en tantes, opa’s en oma’s, buren, en niet te vergeten de structurele zorg verleend aan hun (overbelaste? zieke? analfabete? werkloze? verslaafde?) vader en moeder. Eén op de tien tienermeiden van Turkse en Marokkaanse afkomst zorgt dagelijks, intensief voor ouders of grootouders, bericht Sheila Kamerman in NRC-Handelsblad (17/5/2009).

 3. Pechtold (D66) heeft op 26/5/2009 kamervragen gesteld.
  Update: In haar antwoorden op de vragen van de kamerleden Pechtold en Uitslag (26/6/2009) tracht de staatssecretaris het scheurtje te lijmen: het gaat niet om vakkenvullen maar om ideële werkzaamheden. Ze vergeet voor het gemak dat ze in het Actieplan (2007) geen bezwaar heeft aangetekend tegen klassikaal druiven plukken in Frankrijk en evenmin tegen het verzoek van een gymnasiast die op een agrarisch bedrijf wilde meelopen. Misschien waren de doelen van die maatschappelijke stages wel ideëel, maar de werkzaamheden zelf waren dat geenszins.

 4. Het ministerie heeft vandaag zijn jaarlijkse voortgangsrapportage over de invoering van de maatschappelijke stage uitgebracht. Stagiairs bij de supermarkten worden aangesteld als ‘voedselambassadeur’ voor het bevorderen van duurzame, gezonde voeding. Ik zie het al precies voor me: de scholier staat in een voorlichtingsstand bij de afdeling biologisch geteelde artikelen, waar de klanten gratis mogen proeven. Is dat ideële voorlichting of platvloerse verkoopbevordering?
  De staatssecretaris kondigt ook twee andere ombuigingen aan: (a) in de havo en het vmbo wordt de stage verkort van 72 naar 60 resp. 48 uur; en (b) het ministerie heeft er geen bezwaar tegen dat de stagebegeleiding niet door bevoegde leraren maar door ouderejaars leerlingen of door studenten verzorgd wordt. En ongetwijfeld worden zij uitsluitend met stagepunten gehonoreerd: dat is voor hen immers weer een waardevolle kennismaking met de samenleving.

 5. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten roept haar leden op binnen de eigen organisatie meer maatschappelijke-stageplaatsen aan te bieden (9/3/2010). Een maatschappelijke stage (MS) is een oefening in dienstbaarheid, dus waarom zouden vrijwilligerswerkzaamheden voor een dienstbare overheid niet als MS gekenschetst kunnen worden? En komen er ook nog andere dienstbare overheidsorganisaties in aanmerking? Zoals de Koninklijke Landmacht, de Politie, het Gemeentelijk Vervoerbedrijf, etc.?

 6. Er dient zich weer een nieuwe speler aan op het gebied van de maatschappelijke stages (MS): de Grote Clubactie. Scholieren kunnen MS-punten verdienen door loten te verkopen voor hun vereniging. Tachtig procent van de opbrengst komt ten goede aan de verenigingskas. Is dergelijke colportage een waardevolle leerervaring in het vrijwilligerswerk of worden jongeren hier als gratis OCW-slaven geëxploiteerd? Of anders gezegd: verdien je MS-punten als je je nuttig maakt voor de samenleving of moet je er ook nog wat van leren?

 7. In het kader van hun maatschappelijke-stageverplichtingen gaan de eersteklassers havo-vwo van het Christelijke College Schaersvoorde te Aalten onder begeleiding van het Rode Kruis collecteren voor het project Mappa Mondo, een thuis voor kinderen met een levensbedreigende ziekte. Dat bericht de Streekgids.nl, editie Aalten (15/6/2010). Mijn vraag is opnieuw: weegt het leereffect van deze activiteiten voldoende tegen de opgeofferde lesuren op?
  In de voorlichtingsbrochure die OCW in januari heeft uitgebracht, wordt collecteren niet met zoveel woorden als mogelijke stageactiviteit genoemd, maar lootjes verkopen voor de Grote Clubactie wel.