Scheurtje in regeerakkoord?

/

Misschien moet de maatschappelijke stage in het vrijwilligerswerk niet wettelijk ver­plicht worden. Dat zei Jeroen Dijsselbloem, vice-voorzitter van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer, verleden woensdag op een congres voor schoolleiders (Reforma­to­risch Dagblad 27/11/2008). Een onbetaalde ‘maatschappelijke’ stage van 500 uur (inmiddels teruggebracht tot 72 uur) is het troetelkind van het CDA. In het regeer­akkoord van Balkenende IV was afgesproken dat de verplichte stage in deze kabinets­periode zou worden ingevoerd. Bij scholieren bestaat er brede steun voor, maar hun is nooit gevraagd of ze een stageplaats in het vrijwilligerswerk dan wel een stage in het bedrijfsleven prefereren.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Scheurtje in regeerakkoord?”

  1. […] Staatssecretaris Van Bijsterveldt heeft gisteren een convenant gesloten met het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel om te experimenteren met maatschappelijke stages in deze branche. Met ingang van 2011 zullen de supermarkten jaarlijks 1500 stageplaatsen bieden. In het regeerakkoord van Balkenende IV was afgesproken dat iedere middelbare scholier een onbetaalde maatschappelijke stage in het vrijwilligerswerk zal moeten lopen. Ook VMBO-leerlingen zouden aan deze stageverplichting moeten voldoen, naast hun reguliere beroepsstages. Maar door het ondertekenen van dit convenant heeft het ministerie het regeerakkoord opengebroken. Het kwezelige hek is van de dam: leerlingen die zaterdags als vakkenvuller een zakcent bijverdienen, zullen met recht eisen dat hun baantje eveneens als maatschappelijke stage erkend wordt. En waarom zouden jeugdige tomatenplukkers, krullenjongens en serveersters dan geen maatschappelijke stagepunten verdienen, ook al worden ze voor hun werk betaald? Bronnen: persberichten CBL, LAKS, OCW, LNV (18/5/2009) Tags: scheurtje in regeerakkoord […]