Schietgebed

/

Op Twitter kan Jan Alleman in korte boodschappen (140 toetsaanslagen) kond doen van zijn ervaringen en emoties. Daar zijn ook negatieve emoties bij. De recherche heeft de handen vol aan het napluizen van ‘dreigtweets’ (AD 30/9/2011): uitlatingen die op gewelddadige plannen kunnen wijzen. Zij roept ouders en scholen op, jeugdige twitteraars in dergelijke uitlatingen en plannen te beteugelen. Misschien kan men daarbij vier sporen onderscheiden. Enerzijds op de lange termijn: opvoeding tot zelfbeheersing, opdat jongeren niet de speelbal zijn van hun impulsen. Anderzijds op kortere termijn: (a) bestrijding van wapenbezit (Middel); (b) bevordering van een constructief, vredelievend schoolklimaat, dat geen frustratie en agressie oproept (Motief); en (c) het aanbieden van alternatieven om negatieve emoties te kanaliseren en op minder gewelddadige wijze te uiten (alternatieve Gelegenheid). Wat die alternatieven betreft, kan men denken aan betere mogelijkheden om botsende belangen te reguleren (regelgebonden sport, een eerlijk gevecht, woordenstrijd, geduldige beslechting van conflicten). Een belangrijke voorwaarde is, lijkt mij, dat men doelgericht werkt aan verhoging van de taalvaardigheid van jongeren.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Schietgebed”

  1. Hoofdredacteur Justine Pardoen schreef op Ouders Online (30/9/2011) over twitterende tieners. Haar advies is: meekijken en feedback geven. Zie ook haar link naar Eerste hulp bij tienertweets (Carla Desain, 3/10/2011).