Scholen voor morgen

/

Vandaag praat staatssecretaris Dijksma met het onderwijsveld over de concept-notitie Scholen voor Morgen d.d. 13/11/2007. Het basisonderwijs moet ‘back to the basics’: taal en rekenen. Ik ben niet thuis in deze onderwijssector en de notitie is voor mij dan ook grotendeels acadabra. Dat geeft me de vrijheid om domme vragen te stellen. Ik heb begrepen dat het Nederlandse basisonderwijs tot nog toe geen minimum-eindtermen kent. Ooit heeft de Onderwijsraad aanbevolen daarin verandering te brengen en vaste leerstandaarden vast te stellen die in groep 8 bereikt moeten worden. Voor mij als leek houdt dat in dat leerlingen het recht moeten krijgen om een klas te doubleren als het ernaar uitziet dat ze de minimum-eindtermen niet zullen bereiken. In ‘Scholen voor Morgen’ wordt een nieuwe term ge├»ntroduceerd: vaste referentieniveaus. Die term komt uit de koker van de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen. Heb ik goed begrepen dat daarmee het beleidsidee van minimum-eindtermen verlaten wordt en dat het basisonderwijs ook in de toekomst een substantieel percentage functioneel-analfabeten mag blijven afleveren? En zou ik mogen weten in hoeverre deze beleidslijn op budgettaire overwegingen berust?

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.