Scholieren demonstreren op You Tube

/

Gegeven: (a) een beleidslijn van een Vlaamse middelbare school, (b) leerling­vertegen­woordigers hebben jaar-in-jaar-uit binnen het geëigende overlegcircuit aan de school­leiding laten weten dat ze het niet met deze beleidslijn eens zijn, maar (c) de school houdt voet bij stuk.
Gevraagd: (d) mogen leerlingen een demonstratieve actie voeren om aan hun onvrede uiting te geven? (e) mag die actie in zodanige vorm worden gegoten dat buiten­staan­ders daarvan kennis kunnen nemen? (f) mag een leerling een beeldverslag van die actie op You Tube plaatsen, waarbij de naam van de school vermeld wordt? (g) ook als dat tot gevolg heeft dat de dagbladpers daar aandacht aan besteedt?
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.