Scholieren uit de kast

/

Sinds het ministerie van OCW tegen pedofielen en vermeende pedofielen ten strijde trekt, ben ik wat meer geïnteresseerd geraakt in jeugdseksualiteit. Neem nou de volgende casus. Jan, vierdeklasser, is net zestien geworden. Hij heeft verkering met een vijftienjarig meisje uit de derde. Moet jij als mentor de ouders van dat meisje waarschuwen? En moet je ook met de ouders van Jan contact opnemen? Een seksu­ele relatie van 16plus met 16min is immers wettelijk verboden. En dan een tweede casus. Jans zestienjarige klasgenoot Piet heeft openlijk verkering met een vijftien­jari­ge jongen uit de derde klas. Hoort het tot de zorgplicht van de school de betrokken ouders te waarschuwen, of in elk geval de betrokken leerlingen zelf voor te lichten?
Suzanne Prak en Carolien Zwart vertellen in Trajectum (8/5/2008) over de homo­seksuele leraar en over de voorlichting aan leerlingen. Catrien Spijkerman (Trouw 7/5/2008) bericht meer in het bijzonder over de zestienjarengrens: het kenniscentrum Movisie heeft een gedragscode en een voorlichtingsfolder voor homojongerengroepen uitgebracht.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.