Scholieren.com: 43 ergernissen

/

De site Scholieren.com begon het nieuwe jaar met de rapportage van een eigen vragenlijstonderzoek onder bijna 5000 Nederlandse leerlingen. De meeste respondenten kwamen uit de bovenbouw van havo/vwo. Zij kregen 43 mogelijke bronnen van ergernis voorgelegd. Hieronder geven we een overzicht van het percentage leerlingen voor wie de school ‘de hele tijd’ dan wel ‘vaak’ een bron van ergernis is op het genoemde gebied. Op de site wordt tevens gerapporteerd over de ergernissen van Vlaamse leerlingen. Maar wij beperken ons hier tot de Nederlandse ergernissen, verdeeld in elf clusters.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

5 reacties op “Scholieren.com: 43 ergernissen”

 1. Astrid Boon (VK 11/1/2010) snijdt het probleem van de onrendabele schooluren aan: leerlingen willen rust en uitleg. Dus meer time-on-task (geconcentreerd werken en goede ondersteuning door de leraar). Zie ook de desbetreffende thread op de BON-site.

 2. Is de groslijst van ergernissen die de respondenten kregen voorgelegd eigenlijk voldoende dekkend? Anouk (26/11/2009) bijvoorbeeld rapporteert op haar weblog een eigen mini-onderzoekje binnen haar school, waarop ze vervolgens zes webreacties kreeg. Dit levert vier nieuwe ergernissen op:
  a) Onrendabele schooluren (en thuisuren): zinloze vakken, d.w.z. verplichte vakken die je in het licht van de eigen loopbaanplanning graag zou hebben laten vallen (bv. een tweede/derde moderne vreemde taal).
  b) Onrendabele schooluren: trage intakeprocedures voor laatkomers.
  c) Onprofessioneel leraarsgedrag: de door de leraar aangeboden stof is niet up-to-date.
  d) Onprofessioneel leraarsgedrag: subjectieve beoordeling van leerlingprestaties (en ook: er worden prestaties met cijfer beoordeeld, terwijl deze niet objectief beoordeelbaar zijn, zoals discussies, spreekbeurten, schriftelijke ‘verhaaltjes’).

 3. […] ergert zich mateloos aan leraren die te laat komen. Dat bleek uit een vragenlijstonderzoek van Scholieren.com. De achttienjarige leerling Plientje legt uit wat haar vooral stoort (myDiary 4/3/2010): dat […]

 4. […] leerlingenorganisatie LAKS een waardevolle aanvulling op de 43 ergernissen die begin dit jaar door Scholieren.com gerapporteerd zijn. Vergeleken met het overzicht van Scholieren.com, komen er in de Monitor […]

 5. […] kunnen winnen. We kunnen daartoe te rade gaan bij de LAKS-monitor en de erger­nissen die door Scholieren.com verzameld zijn. Maar optimaal gebruik van beschikbare leertijd is ook een kernthema van de […]