School met de Bijbel

Het Comenius College is een christelijke middelbare school. De dag begint met bijbellezing en gebed, en de leerlingen zijn verplicht de wekelijkse godsdienstlessen bij te wonen. Bij de werving van nieuwe leraren wordt getoetst of ze voldoende kunnen bijdragen aan de reformatorische identiteit van de school, en het bestuur houdt zich het recht voor afvallige leraren te ontslaan. Maar de school heeft een vooruit­streven­de onderwijsvisie. Zo werd in de week van 7 t/m 11 april op de locatie Krimpen een sprankelend taaldorp voor de vakken Duits, Engels en Frans georganiseerd. Een studente van de tweedegraads lerarenopleiding Engels (Hogeschool Rotterdam) wilde dat graag een keer als hulpdocent meemaken. Maar toen ze zich op de afgesproken tijd bij de school vervoegde, werd ze niet toegelaten. Het hogeschoolblad Profielen (6/5/2008) vertelt waarom. Als moslima draagt ze een hoofddoek en locatie­directeur Joop Bakker was onverbiddelijk. ‘In onze huisregels staat dat hoofddeksels niet zijn toegestaan binnen de school: geen petten, geen mutsen, en ook geen hoofd­doekjes.’ Maar waar staat dat dan? In de huisregels van de locatie Krimpen wordt inderdaad het dragen van hoofdeksels verboden, maar er wordt uitdrukkelijk een uitzondering gemaakt voor ‘een hoofddeksel op grond van religieuze motieven’. Blijk­baar geldt deze coulance alleen voor leerlingen en bezoekers en niet voor docenten en stagiairs. De school balanceert op het scherp van de snede: enerzijds eist zij van haar docenten dat ze haar christelijke identiteit vóórleven, maar anderzijds is zij wettelijk verplicht haar leerlingen burgerlijke verdraagzaamheid jegens andersdenkenden bij te brengen.

4 reacties op “School met de Bijbel”

  1. De landelijke Besturenraad van christelijke scholen kondigt aan te gaan onderzoeken of het christelijk onderwijs voldoende bijdraagt aan het kweken van wederzijds begrip tussen christenen en andersgelovigen (3/10/2008). Zie ook mijn eerdere bericht over burgerschapsvorming.

  2. Er zijn trouwens ook rooms-katholieke scholen die hoofddoekdragende stagiaires weren (Noordhollands Dagblad 29/10/2008), zoals het Petrus Canisius College in Alkmaar. En dat is ook niet in strijd met de wet, oordeelde de Commissie Gelijke Behandeling deze week, mits de school een consistent beleid inzake haar R.K. identiteit voert.